BIM SAMARBEJDSFORMER OG PROJEKTERING

19. FEBRUAR 2018 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

72 forventningsfulde medlemmer af BIM Aarhus var mødt op til dette Netværksmøde, hvor vi drøftede samprojektering. Hvad er det for en størrelse og hvilken betydning har den for det klassiske projekteringsforløb og samarbejdet mellem byggeriets parter og hvor passer BIM samarbejdet ind i dette? Det vil vi gerne sætte til debat og perspektiverer. Hvad gør det ved samarbejdsrelationer og er der elementer vi skal være særlig opmærksom på, som giver nogle utilsigtede konsekvenser eller er der alene fordele?

BIM Aarhus havde inviteret 2 meget erfarende BIM kompetencer, nemlig Teknisk Chef Niels Ole Karstoft, NIRAS og BIM Eksperticechef Stig Brinck, NIRAS. Niels Ole og Stig er begge aktive i Danske Ark / FRI digitale Task Force og deltager i revisionen af Ydelsesbeskrivelsen 2012.
 

Niels Ole Karstoft | NIRAS
Teknisk Chef

Stig Brinck | NIRAS
Ekspertisechef

 

Det digitale er et værktøj, og ikke en løsning i sig selv. Der er processen, der skal sikre den gode kommunikation og det gode resultat. Formålet med revisionen af Ydelsesbeskrivelsen er at sikre et langt bedre grundlag for rådgiverne og bygherrerne i forbindelse med indgåelse af aftaler. Det tilstræbes at YB18 skal være i harmoni med branchen, så der ikke efterfølgende kommer særskilte aftaler.

Der er flere udfordringer med den nuværende YB. Når rådgiverydelser sendes i udbud, betyder det, at alle ydelser skal defineres og måles. Projekterne har i dag en stor kompleksitet. Mange parter leverer input, det kræver en meget professionel styring, klare aftaler og en stram planlægning.

De største udfordringer i processen opstår efter hovedprojektopstår. Der mangler en klar arbejds- og ansvarsfordeling, og derfor er der i YB18 stor fokus på Projekteringsledelsen med et langt større ansvarsområde.

Det er vigtigt at fastlægge og definere hvornår noget er ren IKT, og hvornår det er en IKT Ydelse. I YB18 fastlægges beskrivelser af ydelser og IKT specifikationen fastlægger hvordan IKT gennemføres. Faserne er under pres, men det er vigtigt at fastholde princippet om forventet design, fastlagt design og endelig design.

Arbejder med en ny fase, et udbudsprojektet, tidligere hovedprojekt, og herefter ligger der en fase med færdigprojektering. Udbuddet kan ligge på mange forskellige steder, og efter udbuddet sker der en færdigprojektering. Her kan man kan opleve forskellige mange projekteringsformer, herunder Rådgiverprojektering, hvor rådgivere har ansvaret for projekteringen, Samprojektering, hvor rådgivere også har ansvaret for projekteringen, og Entreprenørprojektering, hvor det er entreprenøren, der har ansvaret.