BART | AUTOMATISK REGELTJEK

12. OKTOBER 2022 16:00 | KANTINEN | ARKITEMA ARCHITECTS

Kan vi sætte computeren til at tjekke, om vores planlagte byggerier lever op til Bygningsreglementets krav. Det er ét af de helt centrale spørgsmål i BART-projektet, et netop afsluttet branchesamarbejde mellem 10 danske bygherrer, herunder Aarhus Kommune. 

BART-Projektet har implementeret en lang række krav i bygningsreglementet til regltjek, og vi vil høre om hvordan vi kan bruge ny teknologi til at gøre kvalitetstjek endnu smartere, så vi kan udføre et automatisk tjek af om et byggeprojekt lever op til kravene

BART-Projektet udviklede en række automatiske regeltjek, der gør det lettere at opdage fejl og mangler i projekteringsmaterialet inden byggeriet går i gang. 

Sidsel Nymark Ernstsen og Milad Tokhi fra BART-projektet, vil fortælle om projektets resultater, læringer og fremtidige potentiale, og Søren Sti Andersen vil fortælle om hvordan Aarhus Kommune har afprøvet de automatiske regler på egne projekter, og hvad de som bygherre fik ud af det.

Sidsel Nymark Ernstsen | Digitaliseringskonsulent, ph.d.
NIRAS
Milad Tokhi | Bygningskonstruktør
NIRAS
Søren Sti Andersen | IKT & BIM rådgiver
Aarhus Kommunes Ejendomme