BIG DATA | SMART DATA

21. MARTS 2018 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

BIG DATA describes large volumes of data, be it either structured or unstructured that inundates a business on a day-to-day basis. Conversely, SMART DATA describes data that has valid, well-defined, meaningful information that can expedite information processing.

In connection with the design, construction and use of a building, very large amounts of data are created and stored. How do we utilize and use this data to create value for owners and users. Today, a building exists not only as a physical form but also as a database.
 

Bo Fristed
Chef for ITK | Innovation, Teknologi og Kreativitet
Søren Dall-Hansen
Digitaliseringschef | Aarhus kommune

Stig Dahl-Hansen
CEO | New Nordic Engineering

 

DATA I FORVALTNINGEN
Bo Fristed fotalte om Smart Aarhus som begreb og innovationsnetværk, og om Open Data som et vigtigt datagrundlag for løsninger i både den offentlige og den private sektor. Han vil endvidere komme ind på de nationale samarbejder I forbindelse med Open Source.

DATA I BYEN
Søren Dall-Hansen kom i sit indlæg ind på konkrete områder indenfor Smart Aarhus, og det nære datamiljø i Aarhus Kommune, herunder Aarhus City Lab. Han vil i den forbindelse især have fokus på fagområder indenfor teknik- og miljøområdet, herunder ejendomsdrift. Han vil også fortælle om sensorer på bygningsområdet og relationer til områder som miljø, affald, mobilitet og parkering. Han vil endvidere komme ind på 3D-Bymodellen, og de mange mulighederne med droner.

DATA I BYGNINGEN
Stig Dahl-Hansen fortalte om begrebet Occupancy, hvor New Nordic Engineering har udviklet forskellige målemetoder i forbindelse med indsamling af data, og om hvordan det med disse data bliver muligt at dokumentere antallet af mennesker i en bygning, deres fordeling i lokalerne samt fordelingen på døgnets timer og ugens dage.