BRUG AF 4D + 5D

14. NOVEMBER 2012 | 16:00

I BIM Aarhus havde vi fornøjelsen af at besøge byggepladsen Navitas på Aarhus havnefront i august, hvor Pihl fortalte om deres brug af 4D og 5D. For at følge op på dette netværksmøde er BIM Aarhus meget glade for at ingeniør Carsten Rune Jensen, Rambøll har sagt ja til at komme og dele sin viden om 4D og 5D.

Følgende emner vil blive berørt:

  • Introduktion til Rambølls brug af 4D / 5D og hvordan ser Rambøll fremtiden.
  • Hvordan kan 4D / 5D implementeres hos arkitekt- og ingeniørvirksomheder.
  • Hvordan forbereder man sin bygningsmodel for 4D / 5D.

Eigil Nybo præsenterer de vigtigste pointers fra Konferencen BIM Finland. Der henvises til vedhæftede bilag.

Carsten Rune Jensen
Ingeniør | Rambøll

LinkedIn

BIM Aarhus sender en stor tak til Carsten Rune Jensen, Rambøll for at holde et meget medlevende og informativt oplæg om intelligent tids- og økonomistyring.

Mere end 50 interesserede havde fundet vej til Arkitemas kantine, hvilket var med til at sætte rammerne for et super godt netværksmøde med livlig debat og hvor alle gik hjem med ny viden og overvejelser. 
Carsten gennemgik først principperne for henholdsvis

4D Quantity x Production rate + Location = Schedule
5D Quantity x Cost / Unit + Markup = Cost


En vigtig pointe er, at 4D og 5D også kan gennemføres med forholdsvis enkle 3D modeller, hvilket Carsten viste eksempler på. 
5D er modelbaseret budgetestimering og udbud på baggrund af mængder, hvilket der er krav om på de fleste større BIM projekter. Carsten fortalte om fordele ved at kunne trække mængderne ud også til internt brug. Der blev stillet spørgsmål til brug af prisdatabaser, hvilket der kan være flere forskellige løsninger på alt efter software.

Som ved alt i forbindelse med BIM modeller er disciplin, entydig klassifikation og struktur vigtig parametre for at sikre, at det færdige produkt bliver entydigt og konsistent. 


4D Tidsstyring

For at vise 4D simuleringen tog Carsten udgangspunkt i et konkurrenceprojekt med strenge krav til tidsstyring og tilgængelighed under udførelsen. Konkurrenceprojektet var en 6 etagers bygning, hvor hver etage fik en farvekode, alt efter aktiviteten i byggeperioden. En kort simulering viste hvordan aktiviteterne forløb på de enkelte etager i bygninger, og man kunne derved vise hvilke etager, der var tilgængelige på hvilke tidspunkter i byggefasen.

Carsten viste også eksempler på Cyclogram. Her var der mulighed for en kobling af mængder med aktiviteter samt at indlægge aktiviteter, som ikke har relation til modellen og definere disse. Det kunne eksempelvis være etablering af byggepladsen. Det gav en fint overblik over projektforløbet og udførelsestidsplan, ligesom det blev tydeligt, hvor der var optimerings muligheder og hvor de kritiske bindinger i tidplanen ligger. 
Ved at vise forholdsvis komplekse forhold via en grafisk enkel simulering, skaber det overblik og giver alle involverede en bedre forståelse af det enkelte projekt og dens udfordringer.


En rigtig stor tak til Carsten for at gøre os alle meget klogere på 4D og 5D.