AFTALEFORHOLD | IFC INTERNATIONAL

21. MARTS 2012 | 16:00

Vi er rigtig glade for at Stig Brinck har sagt ja til at komme i BIM Klub Aarhus og fortælle om Building SMART. Building SMART arbejder med byggeriets digitalisering, videre-udvikling af standarderne samt brugerbehov, certificering, objectbiblioteker etc.

Da Stig også har været en del af arbejdsgruppen i revisionsarbejdet af Ydelses-beskrivelsen, vil der også være lejlighed til at uddybe yderligere omkring udfordringerne i revionsarbejdet, som må have været mange.

Niels Christian Toppenberg gennemgik ændringerne i Ydelsesbeskrivelsen på sidste BIM klub Aarhus møde 02. februar 2012, så vinklen denne gang er udfordringen i hvordan Ydelsesbeskrivelsen skal kunne rumme både 2D og 3D samt måske et bud på fremtidens aftaleforhold på BIM projekter.

BIM Aarhus sender et stort tak til Ekspertisechef Stig Brinck, Niras for at holde et brand-godt oplæg i BIM Aarhus, som gav anledning til stort fremmøde og livlig faglig debat. 
På en enkelt time fik Stig overvundet selv den mest kritiske mødedeltager ved på meget dygtig vis at gennemgå sammenhængen mellem Building Smart / Bips / Cuneco og den nye ydelsesbeskrivelse med den tilhørende vejledning. 
Det handler om at deltage, være medspiller og at formidle. På fint ironisk vis pointerede Stig Brinck, at for ganske mange i byggebranchen er BIM mere perifært og at det ikke er alle ”der har set BIM lyset” – de vil bare gerne have bygget et hus. 
Det er i formidlingen mellem byggeprojekternes parter, at vi skal bruge Ydelsesbeskrivelsen, IKT specifikationen og IDMén, for at gøre det ofte teknisk tunge fagstof mere tilgængeligt for alle involverede. En meget stor tak til Stig Brinck for et spændende og vedkommende oplæg, som vi alle blev klogere af. 


På mødet havde Sponsorudvalget ved Per Kortegaard, Søren Sti og Kristian Stenild også lejlighed til at præsenterer deres fine koncept ”Coffeé to go”. Der søges sponsormidler til 3 typer foredrag til glæde for alle BIM interesserede. Dette sker i samarbejde med bl.a. uddannelses institutionerne eksempelvis Arkitektskolen. Eigil Nybo blev valgt til koordinator i den kommende dialog med potentielle sponsorer og Christian Bolding har meldt sig som kasserer. 
Ligeledes præsenterede ”Cases” udvalget vedSøren Sti, Martin Ravn og Marianne Friis, den videre bearbejdning af ”Idé koncept for udvikling af viden” der kommer byggebranchen til gode. En synergi mellem den studerende der skal skrive speciale men mangler et emne og byggebranchen / myndighederne der gerne vil have bearbejdet specifikke BIM problemstillinger. Det fine forslag er nu overdraget til BVU´net ved Christian Bolding som vil bringe det videre til uddannelses institutionerne. 
Vi glæder os til næste BIM Klub møde som bliver i slutningen af maj måned. I planlægningsgruppen arbejder vi på at få præsentere et af de store BIM projekter her i Aarhus af både arkitekten og ingeniøren.