VIDENSCENTERET CUNECO

16. JUNI 2011 | 16:00

CUNECO | Videncenter for øget produktivitet og Digitalisering i Byggeriet

Videncentret drives under ledelse af Foreningen bips i et partnersamarbejde med syv af byggeriets brancheorganisationer. Videncentret skal udvikle, afprøve og implementere standarder til byggeriets digitale infrastruktur og herigennem skabe grundlaget for at øge produktiviteten i byggeriet.

Projektdirektør Torben Klitgaard vil på baggrund heraf gennemgå Videncentrets arbejde, succeskriterier og relationer til byggebranchen, herunder bygherrens ønsker og forvent-ninger til Videncentrets arbejde.

Torben Klitgaard
Projektdirektør | Cuneco

LinkedIn