DOKK1 | MULTIMEDIEHUSET AARHUS HAVN

23. MAJ 2012 | 16:00

DOKK1 | Multimediehuset på havnen, Aarhus. BIM udfordringer i projektforløb fortalt af både ingeniør og arkitekt. Vi er rigtig glade for at både Michael og Troels har lejlighed for at komme og holde et indlæg i BIM Aarhus.

Det giver en særlig dynamik når både arkitekt og ingeniør kan fortælle om det samme projekt. På Mulitmediehuset har arkitekter og ingeniører siddet under sammen tag på en fællestegnestue, hvilket har været meget givende for projekt og samarbejdet.

Troels Sønder Olsen
BIM Manager | schmidt / hammer lassen / architects

LinkedIn

Michael Blom Søefeldt
Afdelingsleder | Alectia

LinkedIn

BIM Aarhus sender en stor tak til Afdelingsleder Michael Blom Søefeldt, Alectia og BIM Manager Troels Sønder Olsen, SHL for at holde to meget inspirerende og informative indlæg om Multimediehuset ved Aarhus bynære havnefront med hovedvægt på anvendelsen af BIM modellen samt procedurer ved mængdeudtag.


Det er med baggrund i deres oplæg om Multimediehuset at 54 medlemmer  havde trodset sommervarmen og var mødt frem.
 Det blev en rigtig spændende eftermiddag med livlig debat og vi lærte alle et nyt ord “Teknologimoden” og vi fik genopfrisket det evig glædende princip, når det handler om mængdeudtag: Disciplin / disciplin / disciplin.


Troelse Sønder Olsens hovedbudskab er: Foretag en strategisk planlægning af modellen, gør ikke modellen mere kompleks end højest nødvendig, keep it simple, alle projektdeltagere skal være teknologimoden på samme niveau. Rent Revit teknisk er der rigtig meget man kan nørde i, men på et stort projekt som dette skal modellen være driftsikker og robust. 
Etablering af en fællestegnestue for ingeniører og arkitekter, blev fremhævet som særlig positiv. Når man sidder under det samme tag, gør det den daglige kommunikation uformel og effektiv. 
Troels fremhævede som en af de vigtigste parametre og udfordringer, at ingeniør- og arkitektmodeller udvikles parallelt. Når arkitekt- og ingeniørmodeller integreres på dette niveau, med upload hver uge, opstår der tilsvarende en afhængighed hos både arkitekt og ingeniør for at modellerne er tilsvarende opdateret til sammen niveau i hele bygningen. Det er netop her at fællestegnestuen med den daglige uformelle kommunikation er særlig effektiv, for ingeniører og arkitekter kender hinanden og man kan hurtigt få afklaret et spørgsmål.


Afdelingsleder Michael Blom Søefeldt havde fokus på mængdeudtag i sit oplæg og fik meget ovebevisende vist, vigtigheden af en strategisk planlægning for hvordan mængdeudtaget ønskes gennemført helt fra projektstart. Klare opmålingsregler og at denne information formidles til entreprenøren. Mængdelisterne skal være enkelt opbygget og skal være et supplement til tilbudslisterne og fungerer tilsvarende også som en intern KS. I dette projekt er der en sammenhæng mellem modellen, beskrivelserne, mængdelisteren og tilbudslisterne, som gør det overskueligt for tilbudsgiveren. Det er vigtigt at minimere manuelle processer og ingen workarounds, for som Michael afslutningsvis bemærker handler det i om 3 ting: Disciplin / disciplin / disciplin.