BIM AARHUS BLIVER EN FORENING

16. MAJ 2012

Sponsorater og dermed økonomiske midler involveret i foreningens arbejde har gjort det nødvendigt at etablere en formel forening, og Foreningen BIM AARHUS blev på baggrund heraf dannet ved en stiftende generalforsamling den 16. maj 2012.

Et redaktionsudvalg bestående af Christian Bolding, Karen Sarna Hansen fra BABEL, Per Kortegaard fra Arkitektskolen Aarhus og Eigil Nybo fra : n y b o, havde inden den stiften-de generalforsamling udfærdiget et forslag til vedtægter for BIM AARHUS. Dette forslag blev vedtaget på den stiftende generalforsamling.

Bestyrelse for BIM Aarhus

Formand 
Marianne Friis | schmidt/hammer/lassen /architects
Næstformand
Lone Sand | Arkitema Architects
Kasserer: 
Karen Sarna Hansen | BABEL
Menige bestyrelsesmedlemmer: 
Christoffer Nielsen | AART Architects
Eigil Nybo | : n y b o
Revisor 
Christian Bolding
Webmaster 
Christoffer Nielsen | AART Architects