DEN NYE IKT BEKENDTGØRELSE

13. MARTS 2013 | 16:00

IKT bekendtgørelserne for offentligt og alment byggeri, er nu officielle. Ikrafttræden er den 01. april 2013, så der er kun få uger til at sætte sig grundigt ind i den nye lovtekst. Bekendtgørelserne er kommenteret på OpenBim Forum, hvor du også er mulighed for selv at skrive, hvis du har kommentarer til IKT bekendtgørelserne.

Vejledningerne til de nye bekendtgørelser er ikke tilgængelige på nuværende tidspunkt, men når de er tilgængelige, vil de kunne findes på nærværende hjemmeside.

Arkitekt MAA Peter Hauch, der er medforfatter til bekendtgørelserne og de vejledninger, der kommer i nærmeste fremtid, vil fortælle om baggrunden for bekendtgørelserne og gennemgå de nye krav i bekendtgørelserne.

Kravene vil ændre ganske meget på vores planlægning, projektring og udførelse af offentligt og alment byggeri. Mødet vil slutte med en paneldialog om bekendtgørelserne.

Panelet vil bestående af Peter Hauch og erfarne medlemmer af BIM Aarhus.

Peter Hauch
Arkitekt MAA | Arki Data

LinkedIn

BIM Aarhus vil gerne sende et stor tak til Peter Hauch for at komme til Aarhus og holde et medlevende og informativt oplæg om de nye IKT bekendtgørelser.

93 interesserede havde fundet vej til Arkitema´s kantine og det skyldes i høj grad oplægsholderen og det aktuelle emne. IKT bekendtgørelserne træder i kraft den 01.04.2013.
 Da der erfaringsmæssigt er stor spørgelyst blandt de fremmødte var netværksmødet delt i to halvdele.

I første del gennemgik Peter Hauch IKT bekendtgørelserne og i 2 halvdel var der panel debat og mulighed for at stille opklarende spørgsmål. 
Peter Hauch har fungeret som moderator ved udarbejdelsen af bekendtgørelserne og de tilhørende vejledninger. Dette er sket i et samarbejde med de 2 ministerier, Klima, Energi og Bygningsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. 
IKT-bekendtgørelserne er et omfattende dokument at gennemgå på blot 45 minutter, men Peter Hauch gav på denne korte tid et fint rids på både baggrunden for de 2 nye bekendtgørelser, bygherrens rolle, hvorfor grænseværdien er forskellig for statslige og øvrige offentlige bygherre, og at det er lykkes kun at tillade ganske få undtagelser fra bekendtgørelsen. 


Der er 2 IKT bekendtgørelser, een for Offentlig byggeri og een for Alment byggeri, da der refereres til 2 forskellige love. Bekendtgørelserne er helt ens i §3-§11. 
Det er velkendt stof at baggrunden for den oprindelige IKT bekendtgørelsen er et forsøg på at effektivisere og øge byggebranchens produktivitet. Hvor der er et stor økonomisk volumen er der store økonomiske gevinster, særlig udtalt ved driftsherrerne. Hvis der effektiviseres blot 1% i projekterings forløbet og udførelsen via BIM, spares der. Men spares der blot 1% i driften hos driftherre er effekten meget større. 
Kravene er generelle og løsnings- og procesorienteret. Der skal være en sammenhæng mellem digitaliseringen af projektet, udførelsen og driften. Det skal give mening for både bygherre og rådgivere at skulle følge IKT kravene. Derfor er der mulighed for at fravælge IKT-kravene, ved renoverings-projekter, eksempelvis udskiftes der 300 vinduer i en boligforening, hvor det ikke giver meget mening at skulle gennemføre en fuld BIM model. 
De nye IKT-bekendtgørelser giver større metode frihed, herunder ved valg af klassifikationssystem.

Det nye krav om IKT koordinering gennem hele projektforløbet, er et meget positivt tiltag. Det skal sikre, at der gennem hele byggesagen er en specifik part der har ansvaret for at koordinerer det digitale samarbejde mellem alle byggeprojektets parter. 
Ligeledes er der kommet øgede krav til projektkonkurrencer. Konkurrenceforslagene skal omfatte digitale objektbaserede bygningsmodeller samt visualiseringer udført på grundlag af disse, ligesom der skal afleveres i IFC format.


En stor tak også til paneldeltagerne, Anders Kudsk, NCC, Tom Frostgaard, Erhvervs-akademiet Lillebælt, Peter Hauch og Marianne Friis SHL Architects samt ordstyrer Eigil Nybo, for at deltage i en livlig dialog, hvor der også var relevante spørgsmål fra de mange fremmødte.
 Alt i alt en super god eftermiddag. En stor tak til alle fremmødte.