KAROLINSKA SYKEHUS | STOKHOLM

24. JANUAR 2013 | 16:00

I Danmark bliver der i disse år investeret massivt i sundhedssektoren og bygget adskillige såkaldte Super Sygehuse. I Aarhus er vi så privilegerede at flere af disse store projekter bliver projekteret her i byen.

Derfor er vi i BIM Aarhus meget glade for at CAD-Q vil komme og fortælle om Sygehusprojektering BIXS med udgangspunkt i Karolinska Sykehus.

Karolinska Sygehus | Project Services løsning fra CAD-Q. BIXS er udviklet i samarbejde med White Tengbom Team til NKS, Nordisk Karolinska Sykehus i Stokholm. Med BIXS kan man sikre, at alle data er konsistente i samtlige projektfiler i projektet. Systemet er cloud baseret og bygger på nyudviklet funktionalitet til at kommunikere data til og fra BIM-modeller. Løsningen indeholder flere moduler til at håndtere, skabe og dele data, og BIM 2.0 betyder, at man kan forbinde forskellige softwaresystemer og udveksle information mellem disse platforme. BIM 2.0 bygger på agile projekteringsmetoder, SCRUM planlæg-ning og LEAN som en metodik til at målrette konstruktionsplanlægningen.

CAD-Q vil på mødet den 24. januar 2013 præsentere BIM 2.0, en cloud basseret kommunikation mellem bygherre, projekterende og systemer, og vil med eksempler fra Karolinska Sygehus i Stockholm vise systemet i praksis.

Rekord mange deltagere var mødt frem til netværksmødet hos BIM Aarhus i Arkitemas kantine den 24. januar 2013. I alt 68 deltagere, men emnet var også højaktuelt: Sygehusbyggeri og projektering. 
Thomas Lindgren, Johan Harrestrup og Tue Egebak, CadQ havde taget turen fra henholdsvis Sverige og København for at dele ud af deres erfaringer med BIM og sygehusbyggeri.

Tomas Lindgren, CadQ lagde hovedvægten i sit oplæg om organiseringen af projektet; Karolinska Sygehus på fortællingen om metodik, processer og metoder.

Byggeriets størrelse på 320.000 m² stiller store krav til koordineringen, både internt og eksternt. 
Ved projekt opstart var der i det geografiske området, ikke nok uddannede medarbejdere, så dette projekt drænede markedet.

Der blev etableret en BIM Management gruppe, ligesom man indgik et samarbejde med White Tengbom Team. I alt var der mere end 120 Revit medarbejdere bemandet på projektet og man valgte at starte med få kurser for en mindre gruppe medarbejder og så gradvist uddanne medarbejderen. Der blev i løbet af projektet udviklet over 60 modeller med en gennemsnitslig størrelse på 25.000 m².
Det handler i høj grad om at få defineret en proces og workflow, med klare regler og krav. Gennem en større udredning via process-mapping blev udfordringerne identificeret sammen med bygherren.

  • Ingen ”Nice to Have” informationer i modellen på grund af datastørrelsen
  • Kun godkendt indhold skal indgå i BIM modellen 
  • Projektet rummer 11.000 rum og mere end 300.000 stykker inventar.
  • Klart defineret hvordan BIM skal bruges.

Det handler om workflow og ikke software. Ved netop at identificere udfordringerne kunne der udvikles software der kunne være med til at løse og effektivisere disse udfordringer. Som Thomas Lindgren opsummerede det: Med et projekt i denne skala går det enten godt eller det er en katastrofe, netop på grund at projektets størrelse. 
For hvem gør vi hvad og hvorfor. Ved at stille dette spørgsmål bryder man aktiviteterne ned, finder ind til det væsentlige og få fokus på bl.a. risikostyring.

Informationskontrol: Hvad ved vi / Hvilke informationer har vi behov for / Hvad skal vi levere / Hvem skal vi levere til.

Dette analysearbejde resulterer i en lang række proceslandkort som blev benyttet af de 120 medarbejdere. 
Arbejdsrutiner: På grund af projektets omfang og de mange afleveringer var det fast rutine at der ikke blev arbejdet i modellen om fredagen. På denne dag arbejdede BIM managerne i modellen, der blev bl.a. kollisionstestet mellem de mange modeller.

Skanska havde meget præcis formuleret kravsstillelse, både til tid, budget men bl.a. også at der skulle leveres rumtegninger af 11.000 rum. Hvis disse rumtegninger skulle produceres manuelt ville det betyde en næsten uoverskueligt mængde mandetimer. Derfor var der fokus på via software at automatisere dette arbejde. Der blev vist eksempler fra Roomdrawings funktionalitet. 
Ordit proces blev ikke udført i samme omfang som traditionelt, derfor er der højere krav til kollisionstest i selve modellen. Solibri Model-tjekker blev benyttet. Der blev udarbejdet templates til at kontrollere og få de mest typiske fejl identificeret. Disse templates indeholdte ligeledes de svenske bygnings-reglement krav. Alle elementer der i høj grad var med til at sikre, at modellerne var konsistente og at arbejdet blev udført mest effektivt.


Tomas Lindgren viste eksempler fra Cloud og fortalte i detaljer hvordan dette sikrede adgang til information til de mange brugere. 
Tomas Lindgren viste et eksempel på dette princip. Det var en beslutning at lade en database indeholde alle informationer om døre, herunder beslåning, og kun have de enkelte dørtyper i selve modellen. Derved blev antallet af dørtyper i modellen skåret væsentlig ned og modellen blev ikke gjort unødig tung med for mange informationer. Information om beslåning kunne tilføjes direkte i databasen. 


En stor tak til Tomas Lindgren, der havde taget turen fra Sverige for at gøre os alle klogere på sygehus projektering.