BIM I LANDSKABET

26. AUGUST 2014 | 16:00

Hvor både arkitekt- og ingeniørfaget har arbejdet med BIM og 3D projekteringsværktøjer igennem en årrække, har landskabsfaget været lidt mere tilbageholdne i deres tilgang til de nye metoder. For Landskabsfaget er der ganske særlige udfordringer, der gør sig gældende og det er dem BIM Aarhus vil have fokus på ved dette netværksmøde.

Vi er meget glade for at landskabsarkitekt Mette Hønholt Jensen, C.F. Møller Landscape samt landskabs-arkitekt og Partner Karsten Thorlund fra Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue, vil komme og dele deres viden med os.

Mette Hønholt Jensen 
Landskabsarkitekt | C.F. Møller Landscape

Karsten Thorlund
Landskabsarkitekt og Partner Arkitekt | Kristine Jensens Tegnestue

LinkedIn

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue

Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er netop blevet hædret med Nykredits Arkitekturpris 2014 og er en tegnestue, der arbejder visionært med landskabsarkitektur, byrum og byplanopgaver. Aktuelt arbejder tegnestuen med realiseringen af Urban Mediaspace Aarhus, Moesgård Museum, Järva Begravningsplats og Nyt Aalborg Universitetshospital.

Karsten Thorlund vil tage udgangspunkt i landskabsarkitektens udfordringer i forhold til IKT bekendtgørelsens krav, samarbejdet og grænseflader til øvrige rådgivere og bygherre, samt erfaringer fra gennemførte BIM projekter.

Hvordan ser fremtiden ud med de nye BIM arbejdsmetoder og hvad vil det betyde for de fremtidige landskabsprojekter.

C.F. Møller Landscape

C.F. Møller har en selvstændig, højt specialiseret landskabsafdeling, der løser opgaver i alle skalatrin lige fra landskabsrådgivning og design på store infrastrukturelle opgaver som statslige og kommunale vejanlæg, over udarbejdelse af strategier for byudvikling og byomdannelse til konkret udformning og design af byrum. Mette har arbejdet med Revit siden studietiden og vil gennem eksempler fra gennemførte landskabsprojekter give et indblik i arbejdsprocesser og metoder. Mette vil vise hvordan C.F. Møller Landscape arbejder med eksempelvis mængdeudtræk, view templates, klassifikation af objekter, tegningsopsætning, kotering samt hvilke værktøjer de anvender.