NAVITAS | BYGGEPLADSBESØG

29. AUGUST 2012 | 16:00

BIM Aarhus er meget glade for at få mulighed for et besøg på Navitas projektet, et af de store BIM projekter på Aarhus havnefront, der i disse år skyder op. Så en store tak til Lisbet Finnemann Pedersen og Martin Rydal Ravn, Pihl, der har sagt ja til, at 40 personer fra BIM Aarhus mødes i Pihls kantine i Skurbyen. Her vil Lisbet og Martin præsentere projektet, samt fortælle om de mange spændende udfordringer der følger, når der delvis anvendes BIM i den udførende fase.

Navitas bliver Aarhus’ nye centrum for energi, innovation og uddannelse på De Bynære Havnearealer i Aarhus. Byggeriet står færdigt i 2014 og kommer til at huse mere end 2.300 studerende, undervisere, forskere og iværksættere.Bag opførelsen af Navitas står Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Aarhus Maskin-mesterskole og INCUBA Science Park. Lasse Nielsen, Byggetekniske Rådgiver, Arealudvikling Aarhus vil fortælle om udviklingen på De Bynære havneområder, og der bliver lejlighed til at se den store bymodel.

Aarhus bliver i disse år beriget med en nyanlagt og storstilet bydel på havnefronten. Færdigudbygget rummer De bynære havnearealer plads til 7.000 beboere og 12.000 arbejdspladser. 

Lisbet Finnemann Pedersen  
Pihl & Søn

Martin Rydal Ravn
Pihl & Søn
Lasse Nielsen 
Byggetekniske Rådgiver | Arealudvikling Aarhus

BIM Aarhus sender en rigtig stor tak til Lisbet Finnemann og Martin Ravn fra Totalentreprenør E. Pihl & Søn, for at være værter ved et særdeles velbesøgt og meget spændende BIM Aarhus Netværksmøde på byggepladsen Navitas, De Bynære Havne-arealer, Aarhus.

Der deltog 40 BIM interesserede, hvilket betød, at der var fyldt til sidste plads i Pihls kantinen.

Navitas projektet, 38.000 m² er et af flere store projekter på De bynære havnearealer, der er i udførelsesfasen. Derfor er det meget interessant og lærerigt at få et indblik i, hvor meget Pihl har haft mulighed for at udnytte 3D modellen til 4D og 5D i selve udførelsesfasen. Hvordan samarbejdet med UE vedrørende BIM modellen naturligt er afhængig af den enkelte UEérs BIM erfaring, at Pihls mulighed for løbende mængdeudtag via 3D modellen er et værdifuldt værktøj særligt i forhandlingerne med UEérne. Der var stor spørgelyst blandt de fremmødte til dette spændende emne.


Del 2 af netværksmøde foregik i Pakhus 27, få skridt fra byggepladsen, hvor Aarhus kommunes informationscenter for De Bynære Havnearealer har til huse. Byggeteknisk rådgiver Lasse Nielsen gennemgik den ny anlagte bydel på havnefronten blandt andet ved udstilling af en bymodel i skala 1:500. Lasse Nielsen fortalte med stor lune og indsigt om de mange anlægsprojekter. Hvordan krisen ramte og derved indstillede flere af projekterne og hvordan der i dag er fuld gang i byggeaktiviteterne. Færdigudbygget rummer De Bynære Havnearealer plads til + 7.000 beboere og 12.000 arbejdspladser. En stor tak til Lasse Nielsen for et meget medlevende fortælling. Et besøg ude på De Bynære Havnearealer kan klart anbefales.