YDELSESBESKRIVELSEN | BYGGERI OG PLANLÆGNING

02. FEBRUAR 2012 | 16:00

Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og planlægning | Det digitale byggeri er et højaktuelt emner for BIM Klub Aarhus. der vil være fokus på den kommende revision af Ydelsesbeskrivelsen for Byggeri og Planlægning med relation til Det Digitale Byggeri.

Niels Christian Toppenberg
Afdelingsleder i Bascon

LinkedIn

Torsdag den 2. februar 2012 holdt projektchef Niels Christian Toppenberg, Bascon et oplæg i BIM Klub Aarhus. I sit oplæg fortalte Niels Christian både om baggrunden for Ydelsesbeskrivelsen og behovet for en bedre kobling mellem ydelserne og digital projektering. 
Det er en udfordring, at en Ydelsesbeskrivelse skal dække både det mindre byggeri i 2D og det store byggeri i 3D. Ydelsesbeskrivelsen skal kunne forstås og benyttes af brugere med en ikke-teknisk baggrund, og derfor er revisionsteksten i forbindelse med den digitale projektering også holdt i mere generelle vendinger. IKT-Specifikationen supplerer og definerer hvordan, der skal leveres digitalt. I samarbejde med Bips og Cuneco er man nået til konklusionen at 3 værktøjer arbejder sammen: Ydelses-beskrivelsen, IKT specifikationen og IDM. 


I den livlige debat på mødet blev der drøftet om revisionen er omfattende nok og hvorfor nogle af mødedeltagerne mente at revisionen skulle være langt mere omfattende. Det hensigtsmæssige i brugen af IDMér blev drøftet.

En rigtig stor tak til Niels Christian Toppenberg, der sagligt og grundigt gav os et indblik i det store revisionsarbejde, der er pågået.