TYPEKODE BIM7AA

21. JANUAR 2015 | 16:00

Typekoden BIM7AA | En kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter

Med baggrund i de igangværende supersygehusprojekter, har 7 aarhusianske arkitektvirk-somheder dannet en arbejdsgruppe i forening med Arkitektskolen Aarhus. Arbejdsgrup-pen er et forum til at evaluere og drøfte optimering af BIM processer, såvel som for at udarbejde tilbundsgående analyser af BIM processerne indvirkning på disse milliardstore projekter.

På dette netværksmøde vil arbejdsgruppen præsentere resultaterne af samarbejdet Typekoden BIM7AA. Mød holdet der står bag dete spændende projket, og få mulighed for at stille spørgsmål.
 

Præsentation BIM7AA 
BIM Ansvarlig, Søren Sti Andersen | Aarhus Arkitekterne

TypekodenS opbygning 
BIM Manager, Karsten Hansen | C.F. Møller

Projekteksempler IKT 
BIM Ansvarlig, Auðunn P. Reynisson | CUBO

BIM Koordinator 
Troels Sønder Olsen | Aarhus Arkitekterne
Bygningskonstruktør Jens Bauer | Friis & Moltke
BIM Manager, Morten Thomsen | AART

 

Præsentation af typekoden BIM7AA | Formål

Arbejdsgruppen vil gennem projekteksempler præsentere typekoden BIM7AA, som på mange måder er en modernisering af det velkendte og gennemprøvede SfB-System. Det er en enkel og operationel kodningsstruktur af BIM-byggeobjekter baseret ud fra rådgiverens projekteringskrav, erfaringer, dansk byggeskik og ”best practice” fra komplekse til enkle BIM-projekter.

Ekstern bruger af typekoden

For at give et differentieret billede at typekoden vil medarbejdere fra Bascon, Robert Schlemmer og Hanne Rungø, som ikke er en del af arbejdsgruppen, kort gennemgå fordele og ulemper ved brugen. BIM7AA indsamler løbende erfaringer til en opdatering.

Arbejdsgruppen | Perspektivering

Hjemmesiden | Opdatering 
BIM Manager Simon A. Arnbjerg | schmidt hammer lassen architects

Øvrige samarbejder
IKT/BIM Kompetenceleder Mads Valentin | Arkitema

Taskforce Danske Ark | FRI IKT og procesudvikling 
Peter Hyttel Sørensen C.F. Møller