BIM | BEDRE BYGGERIER

12. NOVEMBER 2015 | 16:00

Giver BIM bedre byggerier. Dette spørgsmål stilles ofte i disse år, hvor IKT krav udfordrer både det private og det offentlige byggeri. Hvilke erfaringer har bygherren både i forhold til egne IKT krav, men også i forhold samarbejdsrelationer med rådgivere. Hvilke IKT krav stiller de for at sikre en BIM proces, der er effektiv for netop deres projekt og bygherreorganisation.

BIM Aarhus har fornøjelsen at kunne præsentere 2 oplægsholdere, Michael Friis Ørsted, Afdelingsleder Technical Knowledges, Københavns Lufthavne samt Tom Frostgaard, Adjunkt og fagleder, ErhvervsAkademiet Lillebælt. De 2 oplægsholdere vil gennem cases gøre os alle klogere på bygherrens erfaringer med IKT projekterne, en viden og erfaring, som er meget værdifuld for alle i byggebranchen.
 

Michael Friis Ørsted 
Afdelingsleder Technical Knowledges | Københavns Lufthavne

Tom Frostgaard 
Adjunkt og fagleder | Erhvervsakademiet Lillebælt

 

CPH

Afdelingsleder Technical Knowledge, Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthaven, har som bygherre stillet IKT krav igennem en række år. Når Københavns Lufthavne som bygherre vælger at introducere BIM på en række udvalgte projekter, er det i overbevisning om, at BIM vil fordre bedre samarbejde, skarpere udbud og i sidste ende spare penge. Men er det muligt?

Ved anvendelse af BIM stilles bygherren overfor en række problemstillinger. Disse forsøger vi at imødekomme gennem vores IKT specifikationer, men hvad er den rigtige IKT løsning, der netopgiver os værdi for pengene?

CITY CAMPUS

Adjunkt og fagleder Tom Frostgaard, Erhvervsakademiet Lillebælt er bygherrens digitale vagthund på projektet Erhvervsakademi Lillebælts nye City Campus.

Tom har med udgangspunkt i et på forhånd valgt driftssystem, udarbejdet IKT Ydelses- og Afleveringsspecifikationerne, og er samtidig den, som skal føre hele BIM processen over i deres kommende digitale driftssystem. Oplægsholderens sigte med arbejdet er, via BIM, at opnå bedre byggerier. Der vil blive konkluderet på om og hvordan, dette opnås via den BIM-integrerede proces.