BIM NORGE 2016

31. MARTS 2016 | 15:30

Arkitekt Steen Sunesen er ansat i arkitektfirmaet LINK arkitektur i Oslo som Projektleder, efter mange år som daglig leder for buildingSMART Norge. 

Steen vil kort komme ind på de overvejelser, man gør sig i Norge omkring BIM og de juridiske forhold, og vil endvidere tale om bSN Guiden og NS 8360, to relativt nye nationale standarder, som langsomt er på vej ind i norske projekter. Derudover vil Steen fortælle om sin rolle som BIM rådgiver i et meget ambitiøst projekt, Tønsbergprosjektet, hvor BIM er helt centralt for at lykkes med strenge BREEAM-krav, LEAN  Design & Con-struction samt udstrakt brug af Prefabrikation.

Steen Sunesen
Arkitekt | LINK Arkitektur