DIGITAL AFLEVERING AF BYGNINGSMODELLER

20. NOVEMBER 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

BIM Aarhus rettede på dette Netærksmøde fokus på arbejdet med As-Built Bygnings-modeller.

Hvilke udfordringer er der omkring udarbejdelsen af As-built bygningsmodeller og hvordan får vi afstemt forventningerne til hvad As-Built bygningsmodellerne skal indeholde, når de afleveres til drift.

Dette netværksmøde havde således fokus på hvordan rådgiverne og entreprenørerne kan imødekomme driftherrens krav til korrekte og operationelle As-Built bygningsmodeller.

 

Emil Edvardsen
BIM fagleder fra INGENIØR'NE  

Simon Fredenslund
IKT-Koordinator fra drift organisationen på Aarhus Universitet.

DEL 1

Emil Edvardsen vil have fokus på Danske Ark og FRI’s ydelsesbeskrivelse for ”Som udført”, 2000 og komme med et bud på hvordan den skal tolkes.

  • Her små 20 år efter udgivelsen af ”Som udført” henvises der fortsat ofte til denne i udbudsmaterialet 
  • I mange tilfælde i en kombination af krav til en opdateret bygningsmodel hvilket kan være modstridende. 
  • Det er normalt ikke rådgiverens opgave at forestå registreringen af de ændringer, der er foretaget under udførelsen
  • Ofte konflikt hvis der er uoverensstemmelse mellem hvad der er udført og registreret.

Simon Fredenslund vil have fokus på bygherrens behov i en stor driftsorganisation, som kan variere meget alt efter hvor i organisationen man henvender sig.

  • Behov i den daglige drift: arealforvaltning, huslejestyring, drift og vedligehold af teknik og bygninger samt  help desk funktion
  • Behov i forbindelse med digital aflevering af byggesager samt udfordringerne ved håndtering af informationer
  • Metode for håndtering af digital aflevering og afklaring af omfang

Hvilke udfordringer oplever bygherren ved aflevering af det digitale materiale,

  • Vedligeholdelse af tegnings- og modelmateriale når man har ca. 700.000 kvm og ombygningslystne fakulteter
  • Forskellige kulturer i organisationen
  • Kompetenceforskelle og digital parathed i organisationen

DEL 2 

Efter en kort pause var der mulighed for at diskutere konkrete spørgsmål, som er formuleret på forhånd. Rigtig mange havde lyst til at byde ind, både med erfaringer, betragtninger og spørgsmål.