ENTREPRENØREN IT SATSNING | MT HØJGAARD

12. MAJ 2014 | 16:00

BIM udvikling i hele byggebranchen, set i lyset af MTH’s IT satsning

En række af de større entreprenørvirksomheder i Danmark har investeret betydelige summer i en fremtidig IT/IKT og VDC/BIM satsning. BIM Aarhus synes det kunne være vedkommende og aktuelt at lægge op til en dialog om hvordan dette vil påvirke udviklingen i byggebranchen generelt. Vi har derfor fornøjelsen at præsen-tere Divisionsdirektør for VDC, Niels Wingesø Falk fra MT Højgaard, samt en række arkitekter fra byens tegnestuer.
 

Niels Wingesø Falk
Divisionsdirektør VDC | MT Højgaard

 

Divisionsdirektør VDC, Niels Wingesø Falk vil præsentere baggrunden for MT Højgaards 100 millioner satsning på digitale værktøjer over de næste 3 år og hvilke fremtidsperspektiver MTH satser på.

Med det netop publicerede hæfte En stærkere byggeproces – BIM i teori og praksis italesætter MTH BIM og arbejdsmetoderne som løftestand for udviklingen i virksomheden og som en af metoderne for sikring af udvikling og fremdrift.

Paneldiskussion med deltagelse af arkitekter fra byens tegnestuer, der vil lægge op til en spændende dialog og debat om MTH’s IKT satsning set i relation til den digitale udviklingen af byggebranchen, herunder både den interne strategi, samt relationer og krav til MTH’s samarbejdspartnere.