IFC BRUGERERFARING | WEBKONFERENCE

28. MAJ 2013 | 16:00

Kom og vær med til drøftelse af gode og dårlige erfaringer med IFC og vær med til at påvirke det internationale IFC-samarbejde.

En række organisationer Bips / Building Smart / UCN / Erhvervs Akademiet Lillebælt / Aarhus Tech / BIM Aarhus / Institut IT4/ er gået sammen om 4 netværksmøder, der afholdes simultant i henholdsvis Aalborg / Odense / København / Aarhus, hvor man veksler mellem netværksmøder lokalt og i fællesskab, samt oplæg fra erfarende kompetencer.

Jan Karshøj | DTU
Morten Bilde | Juul og Frost
Kristian Birch | Exigo
Martin Birk | Tekla
Tibor Szolnok | Graphisoft
Steen Sunesen | buildingSMART Norge

En stor tak til arrangørerne, især Building Smart, for at gøre dette spændende arrangement muligt. Det bør ikke være sidste gang, at BIM interesserede mødes virtuelt og udveksler tanker og viden.

Danmark er geografisk et overkommeligt land at rejse i, men i en travl hverdag, vælger man indimellem arrangementer fra på grund af rejsetiden. Derfor bør denne form for virtuel mødeaktivitet blive endnu mere udbredt og noget alle organisationer bør arbejde med når de vidensdeler. 
+120 IFC interesserede var samlet fordelt på 4 lokationer, da en række organisationer, med Building Smart i spidsen, havde sat sig for at mødes og diskuterer IFC.

Jan Karlshøj, DTU Byg, samlede trådene og sendte den virtuelle stafet rund tmellem de 4 lokationer i henholdsvis København / Aalborg / Odense / Aarhus.

I Aarhus havde Aarhus Tech lagt lokaler til og uddannelseschef Holger Mouritzen samt Eigil Nybo, BIM Aarhus, ledte mødet. 
Der var indlæg fra Morten Bilde, Juul Frost samt Kristian Birch, Exigo inden de lokale drøftelser med baggrund i de inspirerende indlæg.

Her var der primært fokus på 2 problematikker:

1. Krav i IKT bekendtgørelsen om brug af IFC format, et udvekslingsformat der ikke er færdigudviklet.

2. 
Det faktum at det primært er Building Smart organisationen, der ligger et kæmpe non-profit frivilligt arbejde i at udvikle IFC, men at det på grund af begrænsede midler, ikke er muligt at udvikle IFC i den hastighed, som kunne være mest optimalt. 
Efterfølgende blev der samlet op på de lokale drøftelser og det var interessant at man på de fire lokationer var nået frem til de samme hovedtanker. 
Herefter fulgte indlæg fra Tekla, Martin Birk samt Grafhisoft Tibor Szolnok der havde en mere teknisk karakter.

Daglig leder fra Building Smart Norge Steen Sunesen afsluttede med et meget interessant indlæg om fremtiden for IFC og OpenBIM. Der blev præsenteret gennemførte norske projekter samt givet et bud på fremtiden med både muligheder og udfordringer. 


En stor tak til arrangørerne der gjorde dette muligt. Det bør ikke være sidste gang at der arrangeres på tvært af organisationer og landsdele. Det kan kun blive godt.