LECTURE | VISUAL PROGRAMMING LANGUAGE

FRA SKITSEBASERET DESIGN TIL COMPUTATIONAL BIM

IKT leder Thomas S. Poulsen  | Niras

Mange problemer kan løses med Visuel Programmering. Computeren kan arbejde for os, og dermed sikre en større grad af konsistens. Man må konstatere, at programmer specifikt dedikeret til 3D Bygningsmodellering har nogle begrænsninger, som det kan være vanskeligt at håndtere. Med visuel programmering er det muligt, at optimere Work flowet i alle byggeriets faser, og det bliver muligt at arbejde i den samme 3D bygningsmodel med hvert sit værktøj.

Når man starter op på Visuel Programmering, er det vigtigt, at man foretager en analyse af problematikken, før man begynder at arbejde med selve programmeringen, og at man bruger det efterhånden store netværk omkring visuel programmering. 

Visuel Programmering rummer mange spændende perspektiver, og det er langt lettere at arbejde med end almindelig programmering i kodesprog. Man kan udvikle små hjælpeværktøjer, der kan håndtere mange af de ændringer, som forekommer gennem et projektforløb, og det er muligt af få beregningsmodeller og geometriske modeller til at arbejde sammen. Simulering og sekvenser giver mange muligheder for hurtigt og sikkert at vurdere alternativer, for derved at finde frem til den optimale løsning.

SKITSERING | GRASSHOPPER OG DYNAMO

Arkitekt Pawel Tujakowski | Arkitekfirmaet Thøgersen&Stouby

NAU | NYT AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL
The Presentation had focus on Grasshopper, a simple drag and drop system, and Pawel showed some examples in use of Grasshopper.

TEST OF FACADES
Check collision with walls and the adjacent of structures. It will give us the necessary flexibility, as it was important to give us evidence. We used a windows placement script, divided into each room.

NEW CENTRAL LIBRARY | CHRISTTOWN
On the facade geometry, we had to test the different openings in the facade – how much is open and how much is closed. We worked with the facade geometry, testing the grid in elements of the facade. It was possible to export the data back into Revit, and with filters you can extract specific information, and everything will constantly be updated.

DATA
It is all data, and therefore you can export the data back into Revit using Ladybird and other plugins as Hummingbird, Flux and Kangaroo.

PROJEKTERING | HVORFOR INDRAGES DYNAMO

BIM specialist Simon Fiele | Cowi

COWI gik i gang med Dynamo for 1 år siden, og de havde som udgangspunkt, at man skulle tænke muligheder i steder for begrænsninger. Dynamo bruges i dag som et testcenter til udvikling i API.

En mapping af informationer mellem Excel og Revit, betyder at det er muligt at overføre alle de nødvendige informationer. Scriptet er opbygget så mappingen gennemføres automatisk. Det er afgørende, at klassificeringen er konsistent  og at parametrene er oprettet i Revit.

Case: 2 bygninger | Bygningsdelsjournal
Video: Effekter fra radiator til space | Opret Sheet til tegninger

PARAMETRI I UDFØRELSESFASEN | EKSEMPLER

Jesper Wallaert | MT Højgaard

CASE | LIFT RANGE CAPACITY
Med et scripts i Dynamo udføres simuleringer af kraners placeringer og løftekapaciteter, og det er muligt at visualisere de forskellige muligheder. Scriptet er udarbejdet i samarbejde med Autodesk, det er open source og bliver frit tilgængeligt efter præsentation på AU i november 2016.

CASE | LBS MODEL SPLIT
Et live Dynamo script, der anvendes til at organisere data fra rådgivernes 3D Bygningsmodeller, så de passer til entreprenørens behov. Med scriptet er det muligt for entreprenøren at automatisere en proces, der tidligere var meget tidskrævende. Endvidere er det muligt få data fra rådgivernes 3D Bygningsmodeller inddelt i zoner, der kan anvendes til 4D og 5D simuleringer.

CASE | PARKING HOUSE GENERATOR
Forskellige alternativer i forhold til pris. Opdelt i 2 faser, hvor der i fase 1 tages udgangspunkt i en konceptmodel, som gør det muligt at se muligheder i en dialog med bygherren. Med Dynamo scriptet kan entreprenøren og bygherren hurtigt se og vurdere alternativer. I fase 2 arbejdes der videre på detailløsningerne. MTH har gennemført en integration mellem Dynamo og Formit, hvor de optimerer scriptet, så det bliver vist i et bedre visuelt miljø.

CASE | GENERATIVE DESIGN
Designet bliver genereret i Cloud’en. Det er muligt at finde den geometri, der giver den billigste m2 pris og derfra kan der arbejdes videre. Ud fra kundens ønsker, eksempelvis fra ønsket om at et bestemt antal P-pladser, fremkommer flere løsninger og alternativer. Det er et super godt værktøj i de tidlige faser og giver rigtig mange fine muligheder for brugerinvolvering. I fase 2 kører output fra konceptmodellen ind i et nyt script, men i stedet for at genere Dynamo geometri bliver det til Revit geometri.