BIMWORLD 2015:

BIM AARHUS samler fire kontinenter

Den 1. oktober samlede BIM AARHUS intet mindre end 300 BIM-interesserede arkitekter og byggefolk til en forrygende dag med BIM-eksperter fra hele fire kontinenter, som gav deres syn på BIM lige nu - og i fremtiden.

Af Katrine Hvitved-Jacobsen

Torsdag den 1. oktober - på selve Arkitekturens Dag -  løb BIMWORLD-konferencen af stablen på Arkitektskolen i Aarhus. Konferencen samlede over 300 BIM-interesserede fagfolk, der kunne se frem til en dag med fagligt påfyld og mulighed for at netværke med ligesindede.

Marianne Friis, der er en formand for BIM Aarhus, var på talerstolen for at ønske deltagerne velkommen.

(Foto: Marianne Friis, Torben Nielsen og Per Kortegaard på talerstolen for at ønske velkommen)

 • Vi har samlet seks meget kompetente eksperter fra hele verden, som er kommet her til Aarhus for at dele deres viden og ekspertise med os. Foredragsholderne repræsenterer en lang række lande - Australien, Singapore, USA, Japan og Brasilien - så vi vil i allerhøjeste grad få mulighed for at få et indblik i den diversitet, der kendetegner de tekniske og arkitekturmæssige sider af BIM i verden lige nu, sagde Marianne Friis.

BIMWORLD-konferencen arrangeres af BIM Aarhus, men er kun mulig at gennemføre med hjælp fra en lang række sponsorer og ikke mindst hovedsponsorerne NTI Cad Center, Velux, Schüco, Autodesk samt Edgemo.

Også Torben Nielsen, rektor ved Aarhus Arkitektskole, var på talerstolen for at åbne konferencen.

 • Det passer særdeles godt at afholde BIMWORLD på Arkitekturens Dag, og jeg er meget imponeret over, at BIM Aarhus har formået at tiltrække en lang række ledende eksperter inden for BIM - og så fra intet mindre end fire kontinenter. Det er også meget tilfredsstillende med de rigtig mange professionelle virksomheder, der er repræsenteret her i dag. Vores skole har en målsætning om at være et foregangseksempel på tværfagligt samarbejde, og med de mange tætte samarbejdspartnere inden for byggeindustrien, der er repræsenteret her, er det netop det, vi ønsker at opnå med denne konference, var budskabet fra Torben Nielsen.

Per Kortegaard, lektor på Aarhus Arkitektskole og bestyrelsesmedlem i BIM Aarhus, var på scenen for at introducere de seks internationale foredragsholdere.

 • Jeg er overbevist om, at vi i dag vil se mange gode eksempler på anvendelse af BIM inden for arkitekttur og infrastruktur, og dét det hele handler om - nemlig at udnytte vores BIM-værktøjer, sagde Per Kortegaard, før han gav mikrofonen videre til første foredragsholder, Wesley Benn, der er bestyrelsesformand i RTC Event Management i Australien.

BIM som privat initiativ

Wesley Ben formåede at skabe lidt ”uro” i salen, da han bad samtlige deltagere om at rejse sig og sige goddag til deres sidemakkere.

(Foto: Wesley Ben på talerstolen)

 • Det er dette, det hele handler om, for ”BIM brings together”. Dette er din mulighed for at komme væk fra dem, du er sammen med hver dag. Snak med dem du ikke kender, udvid dit netværk, tag en snak med en fremmed, for måske har de et problem, som du netop løste i går, var hans klare besked fra talerstolen.

Ben gav et indblik i australsk brug af BIM som værktøj og proces, som på mange måder har været et foregangsland inden for fagfeltet. Landet er, som en konsekvens af sin størrelse, der faktisk er 175 gange større end Danmark, naturligvis præget af nogle specielle infrastrukturelle udfordringer i relation til blandt andet veje, lufthavne, elmaster og broer. Og det er ifølge Wesley Ben en af grundene til, at mange virksomheder i branchen har været meget på forkant med udviklingen inden for BIM. Men det er, ifølge Wesley Ben, på ingen måder det offentliges fortjeneste.

Han gav efterfølgende en grundig gennemgang af, hvordan det ene BIM-initiativ efter det andet i årenes løb var blevet afvist og nedprioriteret af regeringen og det offentlige i samtlige australske stater.

 • Men heldigvis er der lys for enden af tunellen, for ellers ville jeg naturligvis ikke stå her som foredragsholder i dag. I Australien har vi nemlig en lang række organisationer, som ikke har et kommercielt formål, der arbejder målrettet sammen omkring BIM og udbredelse heraf. Vi ligger så langt væk fra alle andre lande, og vi har oplevet et fuldstændigt fraværende offentligt initiativ, og derfor har vi også lært at gøre tingene på vores egen måde, forklarede Wesley Ben og fortsatte:
   
 • Det betyder, at vores BIM-proces er en bottom-up-proces, forstået på den måde, at initiativerne er drevet af virksomhederne på brancheniveau og af de ikke-kommercielle organisationer. Så det vigtige er at forstå, at vi ikke behøver mandater fra regeringsniveau, vi kan faktisk klare det selv, var afslutningskommentaren fra Wesley Benn.

(Illustration: Planche som viser et ”plettet” verdenskort ifht. hvor langt fremme/langt tilbage de enkelte lande er mhp. implementering af BIM, fra Wesley Benns PPT-præsentation)

Efter en kort pause gik turen fra Australien til USA, hvorefter Nathan Wood indtog talerstolen. Han er civilingeniør og medlem af innovationsteamet i DPR Construction, som er et av de ledende amerikanske entreprenørfirmaer.

BIM betyder besparelser

DPR Construction er et af de entreprenørfirmaer, der virkelig har været ”first movers” på BIM-fronten. Virksomheden har ikke en egentlig BIM-afdeling, men BIM gennemsyrer hele den måde, hvorpå samtlige ansatte arbejder. Allerede i 1998 startede firmaet sit første BIM-test-projekt, og i 2006 mærkede man for første gang de store muligheder, som BIM kan afstedkomme i relation til tidsmæssige og økonomiske besparelser.

(Foto: Nathan Wood på talerstolen)

 • På det første rigtige BIM-projekt sparede vi ni millioner dollars og seks måneders arbejde på et 100 millioner dollar projekt. Og i forbindelse med bygning af Sutter Medical Center i Castro Valley fra 2007-2011 erfarede vi, at vi formindskede andelen af fejl med mellem 50-95 procent. På et andet hospitalsprojekt, UCSF Mission Bay, formåede vi at opnå en fire gange produktivitetsforbedring som et resultat af anvendt robotteknologi i kombination med BIM. Og på Temecula Valley Hospital var vi i stand til at reducere omkostningerne med hele 40 procent, fortalte Nathan Wood.

(Illustration: “Everything changed in 2006”, planche fra Nathan Woods PPT-præsentation)

Der er med andre ord gode penge i at anvende BIM, noget som DPR altså har erfaret. I dag benyttes BIM i hele 90 procent af DPRs projekter, men det er imidlertid ikke en procentandel, som er kendetegnende for branchen som helhed i USA.

 • Forandringer sker som bekendt ikke over natten, og BIM i USA er stadig en kamp, som er ”op-ad-bakke”. Et af de store spørgsmål, der stilles, er, hvem som skal betale for investeringen i BIM. Jeg mener, at svaret handler om samarbejde. For tingene er ikke tilfredsstillende i dag, hvor der i 98 procent af alle byggeprojekter sker en overskridelse i relation til tid eller omkostninger. Problemet skyldes i bund og grund, at informationen og kommunikationen i byggeprocessen, fra start til slut, ikke håndteres på tilstrækkelig fornuftig vis, var den klare melding fra Nathan Wood, før han fortsatte:
   
 • Alt handler om, hvordan vi anvender teknologien, hvordan vi formår at udnytte den. Jeg mener, at vi må fokusere meget mere på menneskene, kulturen og processerne i BIM, fremfor bare på ren teknologi. BIM handler rigtig meget om mennesker, og teknologien er ikke bedre end dem, som bruger den. Vi må parre innovatørerne med dem, som er ”modstandere”, og vi må sørge for at uddanne byggeriets parter, således at vi sammen kan opnå betydelige forbedringer, sluttede han.

Stram statsstyring

Fra den amerikanske entreprenørbranche gik turen videre til arkitektur- og ingeniørbranchen i Singapore. Herfra var Vivien Leong, der er vice president inden for arkitektur i CPG Consultants og som har 14 års erfaring som arkitekt, inviteret for at fortælle om den fabelagtige BIM-udvikling, som Singapore har gennemgået de seneste fem år.

(Foto: Vivien Leong på talerstolen)

Tilbage i 2010 var der så godt som ingen virksomheder, der havde taget BIM til sig i Singapore. De fleste tegnede 2D-tegninger i CAD, og efterspørgslen efter BIM var på et minimum. Det var imidlertid en situation, som myndighederne ønskede at transformere.

 • I 2010 blev ”BIM Roadmap” formuleret af Building and Construction Authority (BCA), og målet var en fuldstændig implementering af BIM i 2015. Forandringer sker naturligvis ikke over natten, men der blev formuleret nogle meget klare strategier fra offentlig side, og man gjorde meget for at vise succeshistorierne og skabe nogle incitamenter for at få virksomhederne til at vælge BIM, fortalte Vivien Leong, og fortsatte:
   
 • Myndighederne krævede blandt andet, at BIM skulle anvendes i samtlige offentlige projekter fra 2012, skulle benyttes i alle nye byggeprojekter på over 20.000 kvadratmeter fra 2013 og yderligere inkludere alle nye byggeprojekter over 5.000 kvadratmeter i 2015. Vi har arbejdet meget hårdt for at nå disse mål, men man har også gjort meget for at løfte kompetenceniveauet blandt andet ved hjælp af BIM-uddannelser fra BCA Academy og ved at stille en række fonde til rådighed for de mindre virksomheder, sagde hun.

BIM-processen i Singapore har med andre ord været en top-down-proces, som har været særdeles reguleret, styret og overvåget af det offentlige. Og i nær fremtid er det næste skridt at foretage en fuldstændig digital kortlægning af hele Singapore, blandt andet i relation til kortlægning af undergrunden, bygninger indendørs og det ”virtuelle” Singapore, hvor BIM vil spille en stor rolle i denne proces.

Vivien Leong afsluttede sit oplæg med en gennemgang af NTU Learning Hub, et undervisningsmiljø med fokus på interaktion og samarbejde, som hun har været ledende arkitekt på. Hun viste projektets tilblivelse fra design til produktion og gav deltagerne et indblik i, hvor vigtigt det har været, at BIM har været en integreret del af hele processen fra design til færdigt byggeri.

 • Her snakker vi virkelig om BIM som en metode til at forbedre designet og ikke bare en metode til at omkostningsreduktion, sluttede Vivien Leong.

(Illustration: 3D-tegning af NTU Learning Hub, fra Vivien Leongs PPT-præsentation)

Teknolegetøj

Efter Leongs præsentation fik BIMWORLD-deltagerne mulighed for at spise en let frokost og netværke med hinanden, før talerstolen igen blev indtaget, denne gang af Mike Whaley fra USA.

(Foto: Et par gode oversigtsbilleder, hvor man ser, hvor mange folk som var samlet på BIMWORLD, og hvor det fremgår, at der er livlig diskussion i grupper rundtomkring)

Mike Whaley er direktør i Turis, som er et konsulentfirma, der rådgiver i blandt andet implementering af BIM.

(Foto: Mike Whaley på talerstolen)

Han gav et hæsblæsende indblik i teknologiske nyvindinger, som kan bruges til at udvikle og visualisere komplekse bygningsværker på en måde, de fleste af os endnu ikke har oplevet.

 • Visualiseringer og animeringer er en nøgle for designere, og det er stadig en meget værdifuld ressource. Men vi ønsker at tænke endnu længere - til dem, som efterfølgende skal varetage bygningsmassen og til ejerne af bygningerne, for det er dem, der er de fremtidige ”ejere” af BIM. Og her har vi stadig en vej at gå, var budskabet fra Mike Whaley.

Whaley gav deltagerne en gennemgang af, hvordan man eksempelvis kan benytte spilkonsoller til at gå rundt i virtuelle bygningsværker og individuelt udforske rummene, hvordan man kan benytte arbejdshjelme med indbygget teknologi, hvordan vi i fremtiden eksempelvis vil se, at man printer 3D-vægge på selve byggepladsen og hvordan man 3D-scanner, for eksempel med en smartphone eller en drone. En teknologi, som gør det muligt at scanne et bygningsværk eller et helt område, og efterfølgende bruge det til verifikation over for ejerne - til at vise, at modellen rent faktisk passer med konstruktionen.

(Illustration: Planche fra Whaleys PPT-præsentation, som viser, hvordan man ved hjælp af fx en spillekonsol kan gå rundt i en bygning og ”se ting”)

 • Men alle disse teknologiske muligheder og alt, vi har set, er baseret på BIM-modeller, og det er derfor helt essentielt, at vi har dem i bunden. Men på sigt vil det kunne transformere alt i relation til, hvordan vi i fremtiden vil udføre vores arbejde, sluttede Mike Whaley.

Banebrydende BIM i Brasilien

Joyce Paula Delatorre, fra Brasilien, var næste foredragsholder, og omdrejningspunktet for hendes oplæg var at give et indblik i brasiliansk BIM, og hvordan hendes virksomhed, Método Engenharia, der er foregangsvirksomhed på fagfeltet, har håndteret den transformationsproces, de har gennemgået de senere år.

 • Vi gennemførte vores første BIM-pilot-projekt i 2008, i 2010 indgik vi samarbejde med vores kunder omkring BIM, og i dag gennemføres projekterne som 5D-BIM, hvor man har integreret omkostningskontrol i hele BIM-processen, fortalte Joyce Paula Delatorre

Hun foretog en gennemgang af tre forskellige BIM-projekter, som Método Engenharia har gennemført med stor succes.

 • Vores helt overordnede mål med indføring af BIM har været at øge effektiviteten og reducere omkostninger. Og det virker. I et af vores projekter, hvor vi byggede et handlecenter på 90.000 kvadratmeter, var vi i stand til at påvise og løse 175 fejl, før vi foretog selve konstruktionen. Desuden havde projektet en ROI på 332 procent, så alt i alt har dette enorm betydning både for økonomien og for at opdage og rette fejl, sagde hun.

(Illustration: Planche fra Joyce Paula Delatorres præsentation, hvor der vises et lagkagediagram, og en ROI på 332 procent)

I Brasilien er det heller ikke de offentlige myndigheder, der presser på for at implementere BIM. Det er i langt højere grad et initiativ som kommer fra græsrødderne.

 • Det er absolut en bottom-up-proces i Brasilien, for initiativet kommer fra virksomhederne. Som eksempel kan jeg nævne, at vi bare to gange i løbet af de seneste syv år har oplevet, at bygningsejerne har efterspurgt BIM. Det er næsten altid vi som konstruktionsfirma, der er initiativtagerne, sluttede Joyce Paula Delatorre, før hun gav mikrofonen videre til Tomohiko Yamanashi fra Japan.

Komplekse konstruktioner

Konferences sjette og sidste foredragsholder var Tomohiko Yamanashi. Han er arkitekt med stort A og executive officer i Nikken Sekkei, der er et af de ledende arkitektur- og konstruktionsfirmaer i Japan.

Yamanashi har stået i spidsen for en lang række storslåede bygningsværker i Japan. Tre at de projekter, han har været involveret i (Tokyo Tower, Tokyo Sky Tree og Spiral Tower), har blandt andet været nomineret til en række japanske og oversøiske priser.

(Illustration: Planche fra Tomohiko Yamanashis PPT-præsentation, et eller flere af de arkitektoniske bygningsværker)

Han ser i høj grad på sig selv som en ”eksperimentel designer” og viste en række specielle projekter frem, deriblandt Jimbo-cho Theater Building, Mokuzai Kaikan og Hoki Museum. Alle bygningsværker med meget anderledes og alternativ arkitektur, end det vi er vandt til at se herhjemme. Og for Yamanashi handler BIM slet ikke bare om at bygge mere effektivt og økonomisk.

 • Jeg ser BIM som en mulighed til at højne den arkitektoniske kvalitet. Tag for eksempel Hoki Museum, som ser kompliceret ud, men det bliver meget enklere, hvis du implementerer BIM i de eksperimentelle projekter. Ved hjælp af BIM-modellen er i vi slet og ret i stand til at lave kompliceret design på en enkel måde, var budskabet fra Tomohiko Yamanashi.

Nikken Sekkei er også involveret i design af det internationale OL-stadion i Tokyo, og ifølge Yamanashi har BIM også spillet en meget væsentlig rolle i dette projekt, blandt andet i relation til anvendelse af parametrisk design.

(Illustration: Planche fra Tomohiko Yamanashis PPT-præsentation, som viser det japanske OL-stadion)

 • Projektet er særdeles kompliceret, og kan kun gennemføres ved hjælp af BIM, hvor vi har lavet en parametrisk model ved hjælp af 3D-skitering. De parametriske variable i modellen kan dermed ændres meget hurtigt, således at man for eksempel kan gøre stadionet bredere eller længere, og umiddelbart se effekten, sluttede Tomohiko Yamanashi.

Konference med rød tråd

Kristian Stenild, der er ejer og grundlægger af CADit, var en af de mange interesserede deltagere på BIMWORLD. Han har arbejdet i branchen i mange år, både med projektering, for eksempel i forbindelse med Aros og Det Kongelige Bibliotek, og som konsulent med speciale i BIM og 3D-projektering.

 • Det var en utrolig velplanlagt og godt gennemført konference med meget interessant indhold. Jeg var med for 4. gang og synes også, at der var en ”rød tråd” igennem hele konferencen - i forhold til hvordan sammenhængen er mellem virksomhederne, det offentlige og organisationerne i hvert enkelt land. Det var blandt andet meget interessant at høre om, hvor forskellig indflydelse det offentlige har på BIM-initiativerne i de enkelte lande, fx forskellene mellem Australien og Singapore, sagde Kristian Stenild og fortsatte:
   
 • Der var måske nogle af de udenlandske foredragsholdere, der havde indtryk af, at det er det offentlige initiativ, som driver BIM i Danmark, og at virksomhederne halter efter. Jeg er ikke helt enig i den betragtning og føler nok nærmere, at man i Danmark har rigtig mange uvildige organisationer og virksomheder, som virkelig gerne vil BIM, men at de penge, der fra offentlig side bliver allokeret til at udvikle gode BIM-standarder, havner på forkerte steder. Jeg kunne godt ønske mig, at man i højere grad støttede op omkring græsrødderne, altså de initiativer som kommer ”nedefra”, eller at man i det mindste fra offentlig side havde en samlet strategi for udviklingen i stedet for at iværksætte punktvise tiltag. Vi skulle måske skele lidt til, hvad briterne gør, sluttede Kristian Stenild fra CADit.

Dagen blev afrundet af Marianne Friis og Per Kortegaard, der gav kudos til foredragsholderne for højkvalitetsforelæsninger og -oplæg. Der var ikke tvivl om, at BIMWORLD havde givet deltagerene et nyt og spændende indblik i den forunderlige BIM-verden - ikke mindst i et internationalt perspektiv.