UDBUD MED MÆNGDER

7. SEPTEMBER 2017 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

Udbud med mængder er, i den store kontekst stadig relativ ny i den danske bygge-branche. En af grundtankerne var at udbud med mængder ville give bygherrene bedre projekter og mere lige konkurrence bland tilbudsgivere, når mængder i en tilbudssag skulle opgøres én gang på en byggesag, og ikke som tidligere hvor hver enkelt tilbudsgiver opgjorde mængder individuelt. 

Danmark har ikke som eksempelvis England og Tyskland tradition for udbud med mængde, og mange aktører oplever at brikkerne ikke er faldet på plads endnu. 

I BIM Aarhus synes vi det er spændende og relevant at folde dette emne ud og vi har derfor den store fornøjelse, at kunne præsentere 3 forskellige oplægsholdere til at give hvert deres bud på fordele og udfordringer, når der arbejdes med udbud med mængder. Vi perspektiverer emnet fra både entreprenører og rådgivere.

Arbejdes der med udbud med mængder, kræver det et meget struktureret projekt for alle involverede. På det overordnede plan vil vi høre om udbud med mængder har givet bedre projekter. Hvordan ser de 3 oplægsholdere fremtiden, vil vi forsat se flere både offentlige og private bygherrer stille krav om udbud med mængder.

På netværksmødets sidste del, vil der være en præsentation af de 3 aktiviteter BIM Aarhus arrangerer omkring BILT EU 2017 Konferencen. 

BIM COMMUNITY 2017 | OPEN DOOR
BIM COMMUNITY 2017 | CONFERENCE
BIM COMMUNITY 2017 | WORKSHOP

MT Højgaard
VDC-seniorkonsulent Esben Hvelplund Kjærsgaard
BIM-koordinator Helle Jønsson Erhiamiatoe

BIM7AA
Konstuktør | IKT Ansvarlig Auduun Reynisson  
Chef for ITC Management Peter Hyttel

3dbyggeri Danmark ApS
Adm. direktør Tore Hvidegaard

MT Højgaard
MT Højgaard vil fortælle om, hvordan vi arbejder med mængder i forbindelse med tilbuds-givning, indhentning af priser, tidsplanlægning og økonomistyring. Vi vil dele vores erfarin-ger omkring mængdeudbud og mængdeverificering samt fortælle om, hvordan vi på byggesagerne og internt har arbejdet med optimering af arbejdet med mængder, og hvilke ting vi fortsat fokuserer på at udvikle os indenfor.

3dbyggeri Danmark
Hvordan laver man et værdiskabene udbud med mængder, med kortere tilbudslister og meget mere viden indarbejdet, hvordan sikre man samtidig at man ikke som rådgiver pålægger sig enorme mængder ekstraarbejde, og hvad med ansvaret? Dette har indlægs-holderen arbejdet med over de sidste par år, både gennem en række projekter hos enkelte rådgivere og i fælles standardiseringsprojekter på tværs af branchen.

Der sættes fokus på alle discipliner, samt de enkelte fags forskellige behov og udfor-dringer. Der ses nærmere på en ny, eller er det i virkeligheden den gamle måde at lave udbud og tilbudslister på.

BIM7AA
BIM7AA vil stille en række spørgsmål til debat. Udbud med mængder stiller store krav til rådgivers digitale kompetencer og spørgsmålet er om det kun er de større rådgivere, der kan gennemfører udbud med mængder. Generelt er kravene dårligt defineret, hvilket kan give anledning til konflikter fordi spørgsmålet om ansvarspådragelse og verificering af mængder ikke er afklaret.