NETVÆRKSMØDE

IFC GUIDE | PROJEKTERING MED BYGNINGSMODELLER

STRATEGI FOR DET DIGITALE BYGGERI

06. JUNI 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

Der er fuld fokus på de mange der til daglig arbejder med 3D bygningsmodellen, nar BIM Aarhus havde den store fornøjelse at kunne byde velkommen til Molio samt Transport, Bygnings- og Boligministeriet.
 

Søren Spile
Udviklingschef | Molio

August Schwensen 
Fuldmægtig | Center for Byggeri og Bolig | Transport- Bygnings- og Boligministeriet

 

IFC Guide og Projektering med bygningsmodeller 

Søren Spile vidensdelte omkring de seneste værktøjer fra Molio på bygningsmodelle-ringsomradet. Der sker så stor udvikling indenfor 3D Bygningsmodellering i bygge-branchen, at det er vigtigt at vidensdele og dermed fåden gode faglige dialog pånetværksmødet. 

Rigtig mange kender vejledningen Bips CAD-Manual 2008, og der er nu kommet en afløser: Vejledning i Projektering med Bygningsmodeller. Søren vil endvidere fortælle om Konsistenskontrol af bygningsmodeller.

Derudover er der høring på A402 IKT Procesmanual, som nu er et krav i henhold til YBL18 IKT Ledelse og A102 IKT Specifikation. Søren fortalte kort om tankerne bag, og hvorfor netop disse 2 dokumenter er ved at blive opdateret. 

Strategi for Det Digitale Byggeri 

August Schwensen fortalte om Strategi for digitalt byggeri, ambitionerne bag og den kurs for byggeriets fortsatte digitalisering, strategien udstikker. 

Jeg vil komme ind på nogle af de ting, vi har lært under udarbejdelsen af strategien, særligt med fokus på, hvad vi ser som formalet med digitaliseringen og hvilke udfordringer i byggebranchen, man skal adressere, for at potentialerne ved de digitale værktøjer kan realiseres.

Så skal I selvfølgelig høre om selve strategien og de 5 indsatsomrader, men vigtigst af alt implementeringen af de 18 initiativer, hvor jeg vil zoome ind på nogle udvalgte og fokusere på, hvad jeg haber påfor fremtiden.