PROCES OG SAMARBEJDE

11. SEPTEMBER 2018 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

I takt med 3D bygningsmodellen får stigende betydning for byggeriets parter, er entydige fælles digitale strukturer og standarder, en forudsætning for byggebranchens anvendelse af bygningsmodellen til specifikke formål, for afklaring af ansvar, skabe overblik og værdiskabelse.

Stor tilslutning til mødet, +75 forventningsfulde medlemmer var mødt op. Niels Treldal havde et fint indlæg hvor han kom ind på hvorfor BIM samarbejde giver mening og gav bolden videre til næste indlæg, hvor Audun og Anders fulgte godt op med, hvad der har ligget til grund for deres arbejde og snarlig releases.
 

Niels Treldal 
Områdechef for VDC forretningsudvikling i NCC

Anders Kaas og Auðunn P. Reynisson
Indlægsholdere fra BIM7AA/DiKon
 

BIM Aarhus havde den store fornøjelse at kunne præsentere 2 højaktuelle emner og oplægsholdere, der med 2 forskellige indlæg gjorde os klogere på dette emne. 

I Oktober 2017 forsvarede Niels Treldal, nu Områdechef for VDC forretningsudvikling i NCC,sin Ph.d. afhandling, "Digitalization as Driver for Standardized Specification and Design of Buildings" 

Der er stor usikkerhed og risiko i den nuværende projekteringsproces. Det er måske ok fordi der også er mange unikke løsninger der skal forstås og løses, men det medfører også en projekteringsproces med alt for meget spild af ressourcer. Digitalisering kan hjælpe med at øge forståelse og skabe bedre løsninger, men effekten bliver kun god, hvis man også gentænker hvordan processen styres. Agile arbejdsmetoder og bedre styring af informationsflowet er nogle af de tiltag som Niels Treldal har beskæftiget sig med i sin PhD og hans videre arbejde – dette og meget mere vidensdelte han om.

Anden indlægsholder var DiKon og BIM7AA

Gennem det seneste år har DiKon og BIM7AA i et tæt samarbejde bearbejdet DiKons Bygningsdelsspecifikation for udvalgte arkitekt- og ingeniørbygningsdele.

Ambitionen er at etablere en simpel metode til entydigt at beskriver indholdet af en bygningsmodel i forhold til bygningsdelens pålidelighed, geometriske repræsentation og tilhørende egenskabsdata. Det er typisk anvendeligt i to situationer: I aftalesituationer og som understøttende af projektprocessen. 

Samarbejdet er ambitiøst og omfattende, da DiKon og BIM7AA repræsentere i alt 13 virksomheder bestående af entreprenør, ingeniør og arkitekt. Der blev givet en introduktion til bygningsdelsspecifikationen samt samarbejdet bag. Bygningsdelsspe-cifikationen bliver frit tilgængelig fra medio oktober.
 

Der var stor spørgelyst, og afslutningsvis var der tid til de korte nyheder: 

  1. Asbjørn fortalte om opstart af BIMOslo, fint at man i Oslo har ladet sig inspirere af os. 
  2. Per fortalte om Studenter Workshop, som afholdes igen for 2. gang her i efteråret.
  3. Næste BIM møde er BIM i Landskabet blev der gjort reklame for, hjemmesiden er opdateret.