FRA PRODUKT TIL PROJEKT

26. AUGUST 2015 | 16:00

Leverandørsamarbejde mellem leverandører, rådgivere og entreprenører er vigtigt, når byggeprojektet skal gennemføres. Hvor ligger grænseflader og udfordringerne i samarbejdet, og i hvor stor udstrækning benyttes BIM leverandørmodeller af entreprenør og rådgiver? Hvilke BIM tekniske spørgsmål kan med fordel være afstemt inden opstart? Hvilke softwareløsninger benyttes?

BIM Aarhus har hermed fornøjelsen af at kunne præsentere 2 oplægsholdere, der repræsenterer henholdsvis betonelementleverandøren samt vindues- og facadesystem-leverandøren.
 

Kim Anker Nielsen
Architectural Project Manager | Schüco International

Søren Voss Sørensen 
Rådgivende Ingeniører Voss Sørensen & Partner

 

BOLIGBETON

Rådgivende ingeniør Søren Voss Sørensen arbejder som konsulent for Beton-elementleverandøren Boligbeton, og han vil i sin præsentation tage udgangspunkt i rådgi-vernes BIM modeller, som grundlag for betonelementprojektering.

Søren vil præsentere eksempler på projekter, der viser udviklingen på projekterings-grundlaget fra 2D tegninger, over BIM orienterende inspirationsmodeller, til gældende BIM-modeller. Søren vil ligeledes komme ind på hvilke aftaler, der skal ligge til grund for anvendelsen af gældende BIM-Modeller, samarbejdsformer og hvilke fordele for rådgi-veren Søren oplever ved anvendelse af leverandørmodeller i forbindelse med element-gennemsyn og elementkontrol.

SCHÜCO

Architectural Project Manager Kim Anker Nielsen vil vise hvordan det nye 3D program Schüco 3D Parametric Concept muliggør kreative arkitekt løsninger på en kompliceret facade og klimaskærm. Systemet giver en geometrisk fri udformning baseret på parametrisk udkastmodeller. I samme forbindelse er store dele af produktprogrammet lagt på nettet som 3D BIM filer. Kim vil vise grænsefladerne op mod gængs 3D/BIM software, samt hvilke udfordringer, der typisk opstår i leverandør samarbejdet mellem rådgiverene og entreprenøren.