BIM ENERGI OG SIMULERING

23. FEBRUAR 2016 | 16:00

BIM Aarhus har fornøjelsen at præsentere 2 indlæg der dels viser resultaterne at et spæn-dende ingeniør udviklingsarbejde, nemlig BIM Energy samt en præsentation af arkitektens Green BIM simuleringer.

BIM Modellen er i dag omdrejningspunktet som beregningsgrundlag. Oplægsholderne vil give et bud på arbejdsmetoder og software, de anvender når modellen benyttes til at validere projekterne og hvorfor den ingeniør- og arkitektfaglige vurdering af testresul-taterne stadig er lige vigtig.

Steffen Maagaard 
Koncernkompetencechef | MOE

Peter Lind Johansen 
BIM-procesudvikler | MOE
 
David Fink
BIM Manager | SHL Architects

 

Steffen Maagaard og Peter Lind Johansen præsenterer et spændende udviklingsprojekt i MOE, BIM Energy. Dynamo er anvendes til at udtrække informationer til energiberegninger fra en linket arkitektmodel, uden manuelle opmålinger. Hele den automatisere opmåling af Revit-modellen foregår på en brøkdel af tiden i forhold til tidligere manuelle opmålinger, og der undgås samtidigt fejl i opmålingerne.

Steffen vil præsentere de ingeniørfaglige og forretningsmæssige aspekter af udviklingen og vil komme ind på, hvorfor det er nødvendigt at bevare den ingeniørmæssige vurdering af modellen, når denne skal opmåles og vi derfor aldrig vil kunne fuldt automatisere opmålingen.

Peter vil komme nærmere ind på de tekniske aspekter, herunder hvordan værktøjer i Dynamo, i kombination med Revit API, anvendes til at foretage geometriske evalueringer, der kan reducere energiingeniørens behov for at stille krav til arkitektmodellens detaljeringsgrad, så udtræk kan foretages allerede i de tidlige modelleringsfaser.

BIM Manager David Fink har værdifulde kompetencer indenfor Green BIM og har i en årrække testet software og arbejdsflow. David vil vise eksempler på Green BIM, energi simuleringer i de tidlige projektfaser, der understøtter og validerer arkitektens design. Hvilke arbejdsflow og software der benyttes, og hvorfor helt enkle Green BIM simuleringer er meget værdifulde i en design- og udviklingsfase, hvor bygherre i stigende grad stiller krav om energi simuleringer i eksempelvis arkitektkonkurrencer.