BIM ANLÆG | PRÆSENTATIONER

Thomas Lundsgaard 
BIM-Ansvarlig for Infrastruktur | Niras
 

Magnus Jacob Christensen  
Chief Specialist
Transport Infrastructure | 
COWI
 

Rasmus Lyng Fuglsang 
Ingeniør | Vejdirektoratet
 

DK SUMMARY

BIM Anlæg var et meget vellykket netværksmøde på et højt fagligt niveau. Stor tak til alle 3 oplægsholder; Thomas Lundsgaard, Magnus Jacob Christensen, Rasmus Lyng Fuglsang der præsenterede 3 meget spændende og inspirerende indlæg om BIM i Anlæg, perspektiveret fra henholdsvis rådgiver og bygherre perspektiv. BIM i Anlæg er langt fremme og man kunne konstaterer at uanset om virkefeltet er byggeri eller anlæg, er mange af udfordringerne de samme. De +55 fremmødte blev alle meget klogere på tilgangen til BIM i Anlæg  og vi vil gentage temaet på et senere tidspunkt, for at følge udvikligen. 

Det er netop diversiteten i BIM-emnerne, der skal sikre at BIM Aarhus netværksmøder altid er vedkommende, lærerige og vidensdelende. Husk du er altid velkommen til at sende forslag til emner til bestyrelsen, vi er altid på udkig efter emner og oplægholdere der kan inspirerer, overraske og gøre os klogere på BIM udviklingen.

UK SUMMARY

BIM PLANT was a very successful networking meeting at a high academic level. Many thanks to all 3 speakers: Mr. Thomas Lundsgaard, Mr. Magnus Jacob Christensen and Mr. Rasmus Lyng Fuglsang, who presented 3 very exciting and inspiring contributions about BIM in Civil Engineering, perspectives from a consultant and developer perspective. BIM PLANT is far ahead and it was found that regardless of whether the field of activity is construction or construction, many of the challenges are the same. The +55 attendants became all the more wise on access to BIM in Facilities and we will repeat the theme at a later stage in order to follow developments.

It is precisely the diversity of the BIM topics that will ensure that BIM Aarhus network meetings are always relevant, instructive and knowledge-sharing. Remember, you are always welcome to send suggestions to the board, we are always looking for topics and booklets that can inspire, surprise and make us more aware of the BIM development.