VISION UPDATE

28. MARTS 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

På dette møde fik vi gennem indlæg fra personer indenfor og udenfor byggebranchen set på udformningen af vore visioner, hvor vi har drøftet den teknologiske udvikling relatetet til byggeriets hverdag, værktøjer og arbejdsmetoder. Vi har drøftet om der behov for en etisk, filosofisk konvention for udviklere af de mange avancerede digitale værktøjer, der i stigende grad indirekte styrer vores branche.

 

Jacob Frølund
Arbejder freelance som programmør | IT arkitekt | IT projektleder | Scrummaster.

Michael Friis Ørsted 
Afdelingsleder Teknisk Videnscenter | Københavns Lufthavn
Formand for Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg

 

Jacob Frølund har en bred interesse indenfor IT, der dækker lige fra design af print kredsløb til udvikling af AI i skyen. Han fokuserer på at bygge en ny platform til provisionering af kunder i samarbejde med Stofa. Her arbejder han man skalering, stabilitet og flexibilitet i både platform og software. Jacob vintroducerede begrebet “at tænke eksponentielt” og hvorfor 30% af arbejdet kan være spild. Derudover gav det et indblik i hvordan en softwareudvikler arbejder og hvilken processer der bruges i forbindelse med softwareudvikling. Jacob så også i sit indlæg nærmere på teknologier som kunstig intelligens og hvad det kan betyde for hvordan vi arbejder. 

Michael Friis Ørsted vidensdelte om Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg, arbejde og digitale visioner. Udgivelsen Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde – Gode råd for at skabe mere værdi fra september 2017 giver et spændende indblik i bygherrens rolle i det digitale samarbejde. Byggebranchen er i en rivende og nødvendig udviklingsproces, hvor de professionelle bygherrer skal sætte sig i spidsen for en værdiskabende proces og de skal stille krav, der integrerer digitale redskaber for at skabe bedre byggeri, smartere drift og bedre service overfor brugerne. 

Michael fortalte endvidere om udvalgets udviklingsarbejde, visioner og muligheder for at udnytte og optimere byggeri og drift ved hjælp af digitale værktøjer og processer. Men hvilke krav er nødvendige at stille, når byggeriet bliver stadig mere komplekst og metoder som BIM og VDC skal indarbejdes effektivt i samarbejdet mellem byggeriets parter?