NETVÆRKSMØDER I FORÅRET 2019

VISIONS WORKSHOP 2018 | ARBEJDSNOTAT

UDVIKLING AF NY VISION FOR BIM AARHUS / FORÅR 2019

På Bestyrelsesmødet tirsdag den 13. november 2018 er der aftalt 2 netværks-møder samt et Netværksmøde i forbindelse med Generalforsamlingen i 2019. På disse Netværksmøder vil vi tage udgangspunkt i vores ambitioner for 2019 med ny og udvidet vision, samt nye vedtægter i denne forbindelse. 

NETVÆRKSMØDE ONSDAG DEN 27. FEBRUAR 2019

Hvem er din kollega om 5 år

NETVÆRKSMØDE OG GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 28. MARTS 2019 

NETVÆRKSMØDE TIRSDAG DEN 30. APRIL 2019
Arkitektur og digitale værktøjer. 

NETVÆRKSMØDE TORSDAG DEN 06. JUNI 2019
Vi inviterer MOLIO | Agenda efter nærmere aftale

BIM Aarhus planlægger at opdatere foreningens vedtægter i marts 2019. BIM Aarhus har fokuseret på den praktiske del af BIM, men vi med dette Notat gerne åbne op for formidling, indsigt og forståelse og se på konsekvensen af anvendelsen af de nye teknologier i byggebranchen. 

BIM Aarhus vil med dette Notat bidrage til en øget bevidsthed om de etiske og humane problematikker, som de nye og avancere teknologier rejser, både i udviklingsfasen af de digitale værktøjer og i vores brug af stadig mere sofistikerede elektroniske værktøjer.

Vi vil med dette initiativ søge at se på byggeriets hverdag, værktøjer og arbejdsmetoder, men også udvide netværket af potentielle oplægsholdere. Vi vil drøfte om der behov for en etisk, filosofisk konvention for udviklere af de mange algoritmer, og avancerede digitale værktøjer, der i stigende grad indirekte styrer vores branche. 

Hvad betyder udvikling og implementeringen af de nye teknologier, herunder en stadig øget anvendelse af algoritmer, i vores arbejde indenfor bygge-branchen. Bygger vi hurtigere, bygger vi bedre og bygger vi billigere. Bruger vi de nye avancere digitale værktøjer til at skabe bedre arkitektur, bedre design, bedre tekniske løsninger, eller ser vi det alene som en optimering af processerne.