SAMARBEJDE I BIM PROCESSEN 1

25. JANUAR 2017 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

ARKITEKTEN | INGENIØREN

BIM-Aarhus havde inviteret til en 2 timers Workshop med emnet Samarbejdet i BIM-processen.  Vi er meget glade for det store fremmøde, 72 medlemmer deltog i Work-shoppen, og diskuterede ivrigt de mange nye muligheder, der er i samarbejdsprocessen og hvordan vi håndterer dem. 

Jan Bundgaard 
Chefkoordinator for BIM hos C.F. Møller 
Rasmus Bering 
Projektdirektør hos Sweco

Vi oplever ofte at måden vi plejer at samarbejde på, ikke er tidsvarende, når der skal BIM-projekteres. Samarbejdet i BIM-processen betyder nye muligheder, men bestemt også nye udfordringer. Det er evident, at vi må begynde at tænke nye måder at samarbejde på, og at vi nødvendigvis må væk fra den lineære procestankegang. Tænke mere agilt, og planlægge iterationer, hvor projektet er åbent for ideer og input på tværs af fag.

Efter to fine oplæg af Rasmus Bering fra SWECO og Jan Bundgaard fra C.F. MØLLER, blev emnet drøftet i flere mindre grupper, en diskussion om de mange dilemmaer, der opstår når de gamle samarbejdsformer / processer sættes under pres. Der blev snakket rigtig meget i alle grupperne, så meget at vi helt glemte at holde pause. Vi har indsamlet alle noter fra grupperne, og vi har lagt et Summary under PRESENTATIONS og her kan de to oplæg downloades. Se LINK.