ARKITEKTUR OG DIGITALE VÆRKTØJER

30. APRIL 2019 KL. 16:00 TIL 18:00 | ARKITEMA ARCHITECTS

I den analoge proces med tegninger på tegnebordet lå informationerne åbne for enhver, alle kunne kigge med og kommentere, de foreliggende skitser og designet var alene baseret på en human tilgang og argumentation. Den faglige debat lå lige for og kunne tages spontant ved tegnebordene, kritik, ros og forslag til ændringer var vedvarende til stede og altid aktuel.

Da værktøjerne blev databaserede fremstod designet som resultatet af en digital proces, hvor informationerne lå i computeren, delvis skjulte og kunne måske kun aflæses af de få. Mange oplevede, at det var svært med humanistiske og intuitive argumenter op mod de databaserede og definitive løsningsforslag. Når projekterne alene kan ses på skærmen som resultatet af en digital bearbejdning, kan den faglige debat og udveksling ikke forløbe på samme umiddelbare måde som under den analoge proces. 

 

Arne Folkestad Bjelland
Architect | Spacemaker

Martin Tamke
Dipl. Ing. MAA | Lektor ved Center for IT og Arkitektur (CITA)
Kunstakademiets Arkitektskole i København
 

Spacemaker | Introducerer kunstig intelligens til  bygge- og anlægsbranchen

Teknologien ændrer bygge- og anlægsindustrien hurtigere end nogensinde før. Spacemaker er en af pionererne i at bruge store data, kunstig intelligens og maskinindlæring til at skabe bedre projekter.

Spacemaker opfordrer alle interessenter til aktivt at engagere sig i projektudviklingen. Gennem en integreret arbejdsmetode kan de tilbyde de nødvendige værktøjer til at træffe velinformerede beslutninger på et validt grundlag, for derved at fremme de ønskede kvaliteter af et projekt.

Spacemaker giver dig mulighed for at udfordre status quo ...

Kompleks Modellering  
Forskning i Informationsmodellering for arkitekter på CITA.

Martin blev ansat på CITA i 2006 og medvirkede til at formulere CITA´ s forskningspraksis. Martins igangværende forskningsinteresse ligger i den praktiske og potentielle anvendelse af digitale modeller i arkitekturen.

Han forsker i Digital Design og fokuserer på grænsefladerne og konsekvenserne af det digitale design og dets materialisering. Denne forskning på CITA foregår i en række tværfaglige og internationale netværk, og omfatter blandt andet også grundforskning i et feedback mellem design, materialisering og digitale modeller gennem maskinlæring og designintegreret simulering.

I dag er de digitale modeller kernen i arbejdet på tegnestuerne. Modellerne anvendes til at kommunikere, samarbejde, specificere og ikke mindst til at designe. Problemet er at de nuværende informationsbærende modeller i arkitekturen ofte er klodsede, og de kan ofte være svære at bruge og konfigurere. De udelukker feedback i digital form mellem partnere samt genanvendelse af data og erfaringer i fremtidige projekter.

Martin præsenterede den forskning på CITA, som tager fat på disse problemer og viser, hvordan en given digitalisering giver mulighed for fleksible former for kommunikation mellem byggeriets partnere, samt læring og tilpasning af design på computerniveau.