FUTURE TECHNOLOGY

22. NOVEMBER 2016 16:00 | KANTINEN ARKITEMA ARCHITECTS

På netværksmødet tirsdag den 22. november 2016 fokuserede BIM Aarhus på de nyeste teknologiske tendenser i relation til Building Information Modeling. I modsætning til andre industrier har byggebranchen været noget tøvende overfor nye teknologier, men dette forhold ser nu ud til at ændre sig hurtigt og dramatisk. Vi ser flere og flere byggeprojekter, hvor man arbejder med nye teknologier som Virtual Reality og Argumented Reality, med intelligente robotter og helt nye typer af softwareapplikationer.

I fremtiden vil vi se droner overvåge og inspicere byggepladsen, hvor 3D-printere producerer bygningsdele on-site. GPS og radiofrekvens identifikation (RFID) vil blive anvendt til sporing af materialer, udstyr og leverancer. Vi vil se robotter indgå i produk-tionen på byggepladsen, og 3D laserscanning vil blive anvendt til at kvalitetssikre arbejdet op mod en virtuel model.

Vi synes, at de teknologiske perspektiver tegner spændende og udfordrende, så vi havde derfor sammensat et Netværksmøde med indlæg om nogle af disse teknologier, fra både de der forsker indenfor dette område og med indlæg om den praktiske anvendelse i både designfasen og i produktionen.
 

Troels Rasmussen 
IT-produktdesigner og forskningsassistent hos Aarhus Universitet

Erling Holm 
Direktør | Confac A/S

Tejs Scharling
Schedule Architect | Alexandra Instituttet

Bent Dalgaard
Direktør | DALUX