LECTURE | FUTURE TECHNOLOGY

AUGUMENTED REALITY OG ROBOTTER I DIGITAL FABRIKATION

Troels Rasmussen | Aarhus Universitet

Troels fortalte om sit arbejde med Augmented Reality til styring af robotter i den digitale fabrikation, og han gav flere eksempler på forskellige typer augmented reality fra forskningens verden og fra sit eget arbejde.  

Troels samarbejder med den danske robotvirksomhed Odico om at udvikle en augmented reality applikation, som kan bruges til hurtig og sikker programmering af robotter til digital fabrikation af støbeforme, der bruges til betonstøberi i bygningsindustrien. 

FRA ROBOT TIL BETONELEMENT

Direktør Erling Holm | Confac A/S

Erling Holm er direktør i betonelementfabrikken Confac A/S, der vedvarende er på udkig efter gode idéer til at udvikle nye arbejdsmetoder, produkter og koncepter. Erling fortalte om etablering af en ny betonelementfabrik, hvor nytænkning resulterede i et helt nyt produktionsdesign, som har betydet både en langt mere fleksibel og rentabel produktion. Produktion af elementtegninger foregår stadig i 2D, men Confac A/S er løbende på udsigt efter 3D værktøjer til denne proces.

SPORING OG LOKALISERING

Tejs Scharling | Alexandra Instituttet

Nye teknologier påvirker den måde vi benytter bygninger på. Det betyder, at vi må betragte bygværket som en dynamisk størrelse, der kan spille sammen med omgivelserne, i hele bygværkets levetid. Anvendelser baseret på indendørs positionering, navigation og augmented reality stiller krav om datadeling i langt højere grad end i dag. 

Tejs kom også ind på Bygningsmodellens store betydning som grundlag for data til indendørs navigation, for driftsinformationer, herunder lokalisering af udstyr på fx. et stort hospital. Tejs fortalte endvidere om kommunikation og Logistik i forbindelse med BIM Facility Management og om BIM data i forbindelse med geometriske modeller, som Indoor GML, der initierer en sammenkobling af GIS og BIM standarder. 

FREMTIDENS BIM SERVER

Direktør Bent Dalgaard | DALUX

Dalux gav deres bud på, hvordan der skabes en bedre sammenhæng i byggeprocessen. De ser fremtidens BIM server som et projektweb, der er tæt integreret med 3D delen, men hvor intelligensen er bevaret og hvor der er et samlet flow fra projekteringen til den digitale aflevering.

FUTURE TECHNOLOGY | SUMMARY

Augmented Reality and Robotics in Digital Fabrication

Troels told about his work with Augmented Reality controling robots in the digital fabrication, and he gave examples of different types of augmented reality from the research world and his own work.

From robot to concrete element

The precast concrete factory Confac A / S is consistently looking for good ideas to develop new working methods, products and concepts. We heard about the establishment of a new precast plant, where innovation resulted in a brand new production design. Furthermore we heard about a pilot project with robots.

Tracking and localization

New technologies affect the way we use buildings. This means we must regard the structure as a dynamic entity that can interact with the environment throughout its lifespan. Applications based on indoor positioning, navigation and augmented reality require data sharing much greater extent than today.

Future BIM Server

Dalux gave their views on how to create a better relationship in the construction process. They see the future of BIM server as a project WEB, that is closely integrated with the 3D part, but where intelligence is preserved and there is an overall flow of the design for digital delivery.