LCA

20. SEPTEMBER 2022 16:00 | KANTINEN | ARKITEMA ARCHITECTS

Den 1. januar 2023 træder nye klimakrav i kraft i Bygningsreglementet for at nedsætte CO2 udledningen fra byggeriet. BIM Aarhus har på baggrund heraf inviteret en række aktører fra byggebranchen for at høre, hvordan de hver især har forberedt sig til denne opgave, hvor BIM Aarhus ser digitaliseringen som et vigtigt element i forbindelse med understøttelse af klimakravene.

Der er mange veje og metoder, for at kunne efterleve kravene i 2023. Alt efter virksomhedstype, skal man finde frem til metoder, der passer bedst til den enkelte virksomhed, og derfor er både mindre og større virksomheder repræsenteret.

A G E N D A
16:00 / 16:05 Velkomst
16:05 / 16:25 Tegnestuen Mejeriet
16:25 / 16:50 C.F. Møller Architects
16:50 / 17:10 Pause
17:10 / 17:35 Ingeniørfirmaet Søren Jensen
17:35 / 17:55 Paneldebat og spørgsmål fra salen
17:55 / 18:00 Tak for i dag

Arkitekt MAA og partner Søren Nielsen
Tegnestuen Mejeriet

Ingeniør Sara Louise Dinesen
Bæredygtighed | Konstruktioner | DGNB-konsulent
Ingeniørfirmaet Søren Jensen

Bygningskonstruktør MAK Geir Armann Gislason  
IKT‑leder | DGNB‑Auditor | Byggeøkonom MDB
Arkitektfirmaet C. F. Møller

 

Vi har noteret os nogle overordnede forhold, som vi synes kunne være interessant at få belyst, både ud fra et teknisk perspektiv omkring eftervisning af LCA Life Cycle Assessment i henhold ti klimakrav, og hvordan kravene kunne tænkes at få betydning både for den måde vi tænker arkitektur på i bred forstand, for vores arbejdsproces og mere specifikt for vores tilgang til materialevalg.

  • Eftervisning af LCA Life Cycle Assessment. Hvilken metode og på hvilket tidspunkt i projektforløbet gennemføres analysen i virksomheden og hvordan påvirker denne eftervisning de digitale workflows og arbejdsmetoder.

  • Hvad betyder det, at livscyklustankegangen flytter fokus fra forholdene omkring det færdige byggeri til at indebære hele bygningens livscyklus.

  • Vil kravene basalt ændre vores måde at tænke arkitektur på. Det er grimt, men det det er et bæredygtigt byggeri. En reference til beklædning, det er bæredygtigt, men det er ubehageligt at have på.

  • Et materielvalg må nødvendigvis optimeres for at reducere miljø-påvirkningerne. Valg af materialer vil derfor have fokus på miljøpåvirkning, hvad betyder der for et materialevalg med udgangspunkt i æstetiske og tekniske egenskaber, og dermed for arkitekturen i bred forstand.