UDBUD MED MÆNGDER

TORSDAG DEN 3. MARTS 2022 16:00

VIA University College | Ceresbyen 24 | Lokale C2.42

16:00-16:05 Velkomst og introduktion

16:05-16:15 Chef Jurist Preben Dahl | Danske Ark

 • Indblik i YBL18

16:15-16:35 Civilingeniør Kristian Birch | Exigo A/S 

 • Bygherre forventninger i forbindelse med udbud
 • Granskning af udbud
 • BH – Rådgiver mængder/ Entreprenør mængder/Udfordringer/Fordele
 • Udgangspunkt i et konkret projekt

16:35-16:55 Audunn Reynisson | Arkitekt

 • Rådgiverens synspunkt
 • Rådgivermængder
 • Fordele og ulemper
 • Overdragelse til TE

16:55-17:10 Pause

17:10-17:30 Kim S. Nicolaisen | Kalkulationschef NCC

 • Udfordringer ved tilbudsafgivning
 • Fordele ved mængder fra model
 • Praksis – mængdehåndtering
 • Produktionsmængder / Rådgivermængder

17:30-18:00 Paneldebat og spørgsmål fra salen

Vi vil på dette netvæksmøde drøfte både værdien og problematikken af at stille krav til beskrivende mængdefortegnelser. Udbud med mængder har mange anvendelses-muligheder i både projektering og udførelse, til arealopgørelser, budgettering, simulering af energibehov, udbud, tidsplanlægning af byggeproduktionen, i digital aflevering og lignende. Mængdeopgørelser med BIM er bedre og hurtigere end traditionelle metoder med opmåling på tegninger.

Desværre er der i Danmark ikke et veletableret teknisk grundlag for at byde byggearbejder ud med mængder, da der ikke er en lang tradition for at gøre det. Der mangler faste fælles definitioner af hvordan mængder måles op, og hvad der er med i hver enkelt mængde, såsom tilsluttende dele.

Deltag i den spændende debat omkring mængder herunder om udbud med mængder er en fordel, eller er det en ulempe og for hvem. Vi vil drøfte begreber som rådgivermængder og entreprenørmængder, samt hvilken betydning disse begreber har for projekterne og parterne i en byggesag.

BIM Aarhus har allieret sig med nogle af byggebranchens mest erfarende profiler, der giver deres bud på netop de rejste problematikker.

 

Head of ICT Audunn Reynisson
Arkitektfirmaet CUBO

Kim S. Nicolaisen
Kalkulationschef NCC Building

Arkitektforeningen 
Chefjurist Preben Dahl

Direktør Kristian Birch
Exigo